Đề tài Đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam

ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾTTÊN ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAMLỜI MỞ ĐẦU 9Chương 1: Những vấn đề lý luận chung 111. Những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển. 111.1. Khả năng về đầu tư và đầu tư phát triển. 111.2. Vai trò của đầu tư phát triển. 112. Những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 132.1. Đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 132.2. Vai trò của đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 14Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam 161. Khái quát về tìnhhình phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. 161.1. Tổng quan về giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. 161.2. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 202. Thực trạng đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam 212.1. Giáo dục và đào tạo Việt Nam từ 2002-2004 212.1.1. Giáo dục mầm non. 232.1.2. Giáo dục phổ thông. 242.1.3. Giáo dục trung học chuyên nghiệp. 242.1.4. Giáo dục Cao đẳng và Đại học: 252.1.5. Giáo dục không chính quy. 252.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 262.2.1. Đầu tư của ngân sách Nhà nước cho giáo dục - đào tạo. 272.2.2. Đầu tư – Giáo dục - Đào tạo từ nguồn thu học phí. 292.2.3. Đầu tư – Giáo dục - Đào tạo từ các nguồn khác. 303. Kết quả đạt được trong đầu tư phát triển Giáo dục - Đào tạo ở Việt Nam. 313.1. Giáo dục mầm non và phổ thông. 313.1.1. Về cơ sở vật chất: 313.1.2. Về đội ngũ giáo viên: 323.2. Giáo dục - Đào tạo đại học, cao đẳng. 344. Những tồn tại trong đầu tư và phát triển Giáo dục - Đào tạo. 354.1. Tồn tại trong đầu tư của ngân sách nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo. 354.2. Sự mất cân đối trong đầu tư. 384.3. Vốn đầu tư chưa hợp lý. 39Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo ở Vệt Nam. 401. Phương hướng phát triển Giáo dục Đào tạo ở Việt Nam. 402.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo. 412.2. Giải pháp khác. 42KẾT LUẬN 42DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU 9

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung 11

1. Những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển. 11

1.1. Khả năng về đầu tư và đầu tư phát triển. 11

1.2. Vai trò của đầu tư phát triển. 11

2. Những vấn đề lý luận về đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 13

2.1. Đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 13

2.2. Vai trò của đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 14

Chương 2: Thực trạng đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam 16

1. Khái quát về tìnhhình phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. 16

1.1. Tổng quan về giáo dục - đào tạo ở Việt Nam. 16

1.2. Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 20

2. Thực trạng đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo ở Việt Nam 21

2.1. Giáo dục và đào tạo Việt Nam từ 2002-2004 21

2.1.1. Giáo dục mầm non. 23

2.1.2. Giáo dục phổ thông. 24

2.1.3. Giáo dục trung học chuyên nghiệp. 24

2.1.4. Giáo dục Cao đẳng và Đại học: 25

2.1.5. Giáo dục không chính quy. 25

2.2. Nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo. 26

2.2.1. Đầu tư của ngân sách Nhà nước cho giáo dục - đào tạo. 27

2.2.2. Đầu tư – Giáo dục - Đào tạo từ nguồn thu học phí. 29

2.2.3. Đầu tư – Giáo dục - Đào tạo từ các nguồn khác. 30

3. Kết quả đạt được trong đầu tư phát triển Giáo dục - Đào tạo ở Việt Nam. 31

3.1. Giáo dục mầm non và phổ thông. 31

3.1.1. Về cơ sở vật chất: 31

3.1.2. Về đội ngũ giáo viên: 32

3.2. Giáo dục - Đào tạo đại học, cao đẳng. 34

4. Những tồn tại trong đầu tư và phát triển Giáo dục - Đào tạo. 35

4.1. Tồn tại trong đầu tư của ngân sách nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo. 35

4.2. Sự mất cân đối trong đầu tư. 38

4.3. Vốn đầu tư chưa hợp lý. 39

Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo ở Vệt Nam. 40

1. Phương hướng phát triển Giáo dục Đào tạo ở Việt Nam. 40

2.1. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư ngân sách nhà nước cho Giáo dục - Đào tạo. 41

2.2. Giải pháp khác. 42

KẾT LUẬN 42

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY