Đề tài Đầu tư nâng cao năng lực năng lực sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà

LỜI NÓI ĐẦU.1

NỘI DUNG.3

CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.3

I- Đầu tư và đầu tư phát triển .3

II- Phân loại và tác động của các hoạt động đầu tư phát triển trong sản xuất kinh doanh.5

1. Theo bản chất và phạm vi lợi ích do đầu tư đem lại chúng ta có thể phân biệt đầu tư thành các dạng sau.5

2. Theo thời hạn đầu tư, hoạt động đầu tư phát triển được phân thành các loại sau.7

III- Vai trò của hoạt động đầu tư .8

1. Tác động của đầu tư phát triển trên giác độ toàn bộ nền kinh tế của đất nước.8

2. Đầu tư tác động đến các cơ sở sản xuất kinh doanh.12

3. Đối với các cơ sở vô vị lợi ( hoạt động không thể thu lợi nhuận cho bản thân mình):.12

IV- Vốn đầu tư và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư:.13

1. Vốn đầu tư:.13

2. Nguồn vốn đầu tư :.13

3. Các nguồn huy động vốn.13

4.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của vốn đầu tư:.16

V- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp:.21

1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp:.21

2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong:.23

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ.26

I- Giới thiệu về công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sông Đà:.26

1.Tên giao dịch trụ sở, nghành nghề kinh doanh chủ yếu:.26

2. Quá trình hình thành và phát triển:.27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY