Đề tài Đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Nhà nước

MỤC LỤC Mở đầu 1Chương I: Lí luận chung về đầu tư phát triển, doanh nghiệp nhà nước và vấn đề đầu tư đổi mới công nghệ 2I. Khái niệm đầu tư phát triển. 2II. Khái niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước. 31. Doanh nghiệp. 32. Phân loại doanh nghiệp. 33. Doanh nghiệp Nhà nước(DNNN). 34. Tính chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước ttong nền kinh tế nước ta. 4III. Công nghệ và vấn đề đầu tư đổi mới công nghệ. 51. Khái niệm về công nghệ. 52. Các bộ phận cấu thành của công nghệ. 63. Đầu tư đổi mới công nghệ. 74. Lựa chọn công nghệ để đổi mới. 95.Đổi mới công nghệ và hiệu quả 106.Những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới công nghệ. 127. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả kinh tế của đầu tư đổi mới công nghệ. 14Chương II:Tình hình công nghệ và đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước 18I. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 181. Kết quả bước đầu. 182.Những tồn tại của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. 19II. Thực trạng công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước. 20III. Thực trạng công nghệ và đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp Nhà nước trong một số nghành. 221. Nghành cơ khí. 222. Các doanh nghiệp nghành điện. 233. Các doanh nghiệp nghành xi măng. 234.Các doanh nghiệp nghành dệt, may. 245. Các doanh nghiệp chế biến nông sản. 256.Các doanh nghiệp nghành điện tử 277. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông 27III.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 271. Những kết quả đạt được: 272. Những tồn tại cần tiếp tục xem xét giải quyết. 30Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Nhà Nước 331. Những quan điểm chi phối quá trình lựa chọn và đổi mới công nghệ. 332. Những giải pháp từ phía Nhà nước. 333. Các giải pháp từ phía các doanh nghiệp Nhà nước. 35Kết luận 36Danh mục tàI liệu tham khảo. 37Mục lục 38

MỤC LỤC

Mở đầu 1

Chương I: Lí luận chung về đầu tư phát triển, doanh nghiệp nhà nước và vấn đề đầu tư đổi mới công nghệ 2

I. Khái niệm đầu tư phát triển. 2

II. Khái niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước. 3

1. Doanh nghiệp. 3

2. Phân loại doanh nghiệp. 3

3. Doanh nghiệp Nhà nước(DNNN). 3

4. Tính chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước ttong nền kinh tế nước ta. 4

III. Công nghệ và vấn đề đầu tư đổi mới công nghệ. 5

1. Khái niệm về công nghệ. 5

2. Các bộ phận cấu thành của công nghệ. 6

3. Đầu tư đổi mới công nghệ. 7

4. Lựa chọn công nghệ để đổi mới. 9

5.Đổi mới công nghệ và hiệu quả 10

6.Những yêu cầu đặt ra trong quá trình đổi mới công nghệ. 12

7. Các tiêu thức đánh giá hiệu quả kinh tế của đầu tư đổi mới công nghệ. 14

Chương II:Tình hình công nghệ và đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước 18

I. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 18

1. Kết quả bước đầu. 18

2.Những tồn tại của các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay. 19

II. Thực trạng công nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước. 20

III. Thực trạng công nghệ và đầu tư đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp Nhà nước trong một số nghành. 22

1. Nghành cơ khí. 22

2. Các doanh nghiệp nghành điện. 23

3. Các doanh nghiệp nghành xi măng. 23

4.Các doanh nghiệp nghành dệt, may. 24

5. Các doanh nghiệp chế biến nông sản. 25

6.Các doanh nghiệp nghành điện tử 27

7. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông 27

III.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 27

1. Những kết quả đạt được: 27

2. Những tồn tại cần tiếp tục xem xét giải quyết. 30

Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp Nhà Nước 33

1. Những quan điểm chi phối quá trình lựa chọn và đổi mới công nghệ. 33

2. Những giải pháp từ phía Nhà nước. 33

3. Các giải pháp từ phía các doanh nghiệp Nhà nước. 35

Kết luận 36

Danh mục tàI liệu tham khảo. 37

Mục lục 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY