Đề tài Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ tại Việt nam

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA

CÔNG TY HOA KỲ Ở VIỆT NAM .

1.1. Bản chất, đặc điểm và vai trò của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ .

1.1.1. Khái niệm và định nghĩa về công ty xuyên quốc gia . .

1.1.2. Tổng quan lý thuyết về sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia .

1.1.3. Đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ .

1.2. Bối cảnh kinh tế - chính trị ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. .

1.2.1. Quan điểm của Việt Nam đối với việc thu hút các công ty xuyên quốc gia. .

1.2.2. Tổng quan các chính sách thúc đẩy các công ty xuyên quốc gia đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Hoa Kỳ .

1.2.3. Lợi thế cạnh tranh của các công ty xuyên quốc gia Hoa kỳ tại Việt Nam .

1.2.4. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ .

Kết luận chương 1 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY