Đề tài Đào tạo nguồn nhân lực dưới đại học cho phát triển công nghiệp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I 3MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC 3I. Khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực dưới đại học cho phát triển công nghiệp 31. Khái niệm 31.1 Khái quát chung về nguồn lực con người 31.2. Nguồn nhân lực dưới đại học 42. Vai trò 4II. Những yêu cầu cơ bản của nguồn nhân lực dưới đại học 61. Đội ngũ công nhân phải có trình độ tay nghề đáp ứng được yêu cầu của công việc 62. Đội ngũ công nhân phải có tinh thần trách nhiệm với công việc, kỉ luật lao động tốt 6 PHẦN II 8THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 8I. Thực trạng nguồn nhân lực dưới đại học hiện nay 81. Đặc điểm, xuất thân 81.1. Nguồn gốc xuất thân 81.2. Đặc điểm 82. Chất lượng nguồn nhân lực dưới đại học 112.1. Những mặt tốt 112.2 Những hạn chế 12II. Thực trạng và năng lực dạy nghề hiện nay 131. Mạng lưới cơ sở dạy nghề 132. Quy mô đào tạo 143. Đội ngũ giáo viên dạy nghề 164. Tiêu chuẩn nghề, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy. 17 PHẦN 3 19PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA 19I. Đổi mới cơ chế quản lý nguồn nhân lực 19II. Mở rộng và nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề 201. Phát triển dạy nghề, đào tạo công nhân theo hướng đa dạng, linh hoạt 202. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 213. Phát triển chương trình dạy nghề, kiểm định chất lượng dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 214. Thực hiện xã hội hoá, tăng cường nguồn lực tài chính cho dạy nghề 225. Tăng cường công tác quản lý dạy nghề 22III. Rèn luyện tinh thần kỉ luật, nâng cao tay nghề của công nhân 23 KẾT LUẬN 25

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC 3

I. Khái niệm, vai trò của nguồn nhân lực dưới đại học cho phát triển công nghiệp 3

1. Khái niệm 3

1.1 Khái quát chung về nguồn lực con người 3

1.2. Nguồn nhân lực dưới đại học 4

2. Vai trò 4

II. Những yêu cầu cơ bản của nguồn nhân lực dưới đại học 6

1. Đội ngũ công nhân phải có trình độ tay nghề đáp ứng được yêu cầu của công việc 6

2. Đội ngũ công nhân phải có tinh thần trách nhiệm với công việc, kỉ luật lao động tốt 6

PHẦN II 8

THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 8

I. Thực trạng nguồn nhân lực dưới đại học hiện nay 8

1. Đặc điểm, xuất thân 8

1.1. Nguồn gốc xuất thân 8

1.2. Đặc điểm 8

2. Chất lượng nguồn nhân lực dưới đại học 11

2.1. Những mặt tốt 11

2.2 Những hạn chế 12

II. Thực trạng và năng lực dạy nghề hiện nay 13

1. Mạng lưới cơ sở dạy nghề 13

2. Quy mô đào tạo 14

3. Đội ngũ giáo viên dạy nghề 16

4. Tiêu chuẩn nghề, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy. 17

PHẦN 3 19

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DƯỚI ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA 19

I. Đổi mới cơ chế quản lý nguồn nhân lực 19

II. Mở rộng và nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề 20

1. Phát triển dạy nghề, đào tạo công nhân theo hướng đa dạng, linh hoạt 20

2. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 21

3. Phát triển chương trình dạy nghề, kiểm định chất lượng dạy nghề góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 21

4. Thực hiện xã hội hoá, tăng cường nguồn lực tài chính cho dạy nghề 22

5. Tăng cường công tác quản lý dạy nghề 22

III. Rèn luyện tinh thần kỉ luật, nâng cao tay nghề của công nhân 23

KẾT LUẬN 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY