Đề tài Đánh giá và so sánh mức độ hài lòng của của nhân viên đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Huế

Đào tạo phải luôn gắn liền với nhiệm vụ kinh doanh và chiến lược phát triển

trong từng giai đoạn của mỗi ngân hàng. Để nâng cao trình độ cán bộ của một ngân

hàng lớn, địa bàn hoạt động rộng, đối tượng phục vụ đa dạng, công nghệ chưa tiên

tiến . như NH SGTT và NHNo & PTNT, công tác đào tạo không thể tiến hành một

cách tràn lan, nóng vội. Cần xác định chiến lược đào tạo trên cơ sở chiến lược phát

triển; từ đó xác định, phân loại nhu cầu đào tạo, phân loại trình độ theo tiêu chuẩn

hoá để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với các đối tượng cán bộ; áp dụng

công nghệ, phương pháp tiên tiến để chuẩn hoá công tác quản lý và tổ chức đào tạo;

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho các trung tâm đào tạo và

một số cơ sở đào tạo khu vực. Cụ thể như sau:

- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực.

Các ngân hàng cần xây dựng chiến lược về nguồn nhân lực phù hợp với

chiến lược phát triển. Đó là những chính sách dài hạn, ổn định về tuyển dụng, đào

tạo, sử dụng, chế độ đãi ngộ . Có chiến lược nguồn nhân lực rõ ràng thì hoạt động

đào tạo mới đặt ra được các định hướng mục tiêu đúng, mới xây dựng được chương

trình, kế hoạch đào tạo dài hạn, giải quyết được tình trạng lúng túng,

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY