Đề tài Đánh giá tình hình thực hiện và khả năng thực hiện kế hoạch ngân sách 9 tháng đầu năm 2007

Lời nói đầu 1

Nội dung

I. Lý luận chung 2

1. Khỏi niệm chung 2

1.1. Ngõn sỏch 2

1.2. Kế hoạch ngân sách Nhà nước 3

2. Nội dung ( nhiệm vụ ) chủ yếu của ngõn sỏch 4

II. Kế hoạch ngân sách năm 2007 5

1.Mục tiờu tổng quảt của ngân sách Nhà nước năm 2007 5

2. Nhiệm vụ chủ yếu của ngân sách Nhà nước năm 2007 5

3. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 7

3.1. Dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước 7

3.2. Dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước 8

3.3. Bội chi ngân sách Nhà nước và nguồn bù đắp 12

III. Đánh giá tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch ngõn sỏch 9 thỏng đầu năm 2007 13

1. Đánh giá thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 13

2. Đánh giá chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 16

3. Cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm 2007 19

4. Giải phỏp thực hiện kế hoạch ngõn sỏch những thỏng cũn lại năm 2007 22

Kết luận 26

Tài liệu tham khảo 27

Mục lục 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY