Đề tài Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động khuyến mại cho khách hàng Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 của công ty cổ phần xúc tiến thương mại và tiếp thị quốc tế

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG 31.1 Khuyến mại là gì? 31.1.1 Khái niệm về khuyến mại 31.1.2 Mục tiêu của khuyến mại 31.1.3 Đặc điểm của khuyến mại 31.1.4 Đối tượng của khuyến mại 41.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hình thức và công cụ khuyến mại 41.1.6 Tác dụng của khuyến mại 51.1.6.1 Đối với công ty 51.1.6.2 Đối với người tiêu dùng 51.1.6.3 Đối với các thành viên trung gian 51.2 Các hình thức khuyến mại 61.2.1 Khuyến mại trực tiếp 61.2.1.1 Tặng kèm sản phẩm 61.2.1.2 Khuyến mại mà khách hàng phải trả một phần tiền 61.2.1.3 Giảm giá 71.2.1.4 Hàng mẫu dùng thử 71.2.1.5 Tăng khối lượng hàng nhưng giá không đổi 81.2.1.6 Hàng miễn phí 91.2.2 Khuyến mại gián tiếp 91.2.2.1 Tặng phiếu giảm giá khi cho mua hàng lần sau 91.2.2.2 Tham gia trò chơi, cuộc thi 101.2.2.3 Sử dụng các quầy hàng giới thiệu sản phẩm 111.3 Triển khai chương trình khuyến mại 111.3.1 Xác định cường độ kích thích 121.3.2 Xác định đối tượng tham gia 131.3.3 Xác định phương tiện phổ biến tài liệu 131.3.4 Xác định thời gian kéo dài của chương trình 151.3.5 Lựa chọn thời gian đưa ra chương trình khuyến mại 161.3.6 Xác định ngân sách khuyến mại 171.4 Đánh giá kết quả của chương trình khuyến mại 18CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CỦA VIETTEL MOBILE 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 202.1 Khái quát chung về Viettel Mobile và hoạt động Marketing của họ 202.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 202.1.2 Triết lí kinh doanh 222.1.3 Hoạt động xã hội của Viettel 222.1.4 Hoạt động Marketing của công ty 232.2 Khái quát chung về tình hình thực hiện các chương trình khuyến mại của Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 262.2.1 Khuyến mại chào mừng ngày quốc khánh 2/9 262.2.2 Khuyến mại chào mừng 2 năm sinh nhật của Viettel Mobile 282.2.3 Khuyến mại chào mừng ngày noel và chào mừng năm mới 302.2.4 Một số hình thức quảng cáo, tài trợ hỗ trợ cho chương trình khuyến mại 322.3 Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình khuyến mại của Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 332.3.1 Cách thức tiến hành chung của các chương trình khuyến mại 332.3.2 Kết quả đạt được 352.3.3 Những vấn đề còn tồn đọng 35CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 383.1 Giải pháp cho hoạt động khuyến mại 383.1.1 Quản lí chủ thuê bao trả trước bằng giấy tờ tùy thân 383.1.2 Cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ 393.2 Giải pháp cho hoạt động truyền thông 413.2.1 Xóa bỏ qui định thời gian gọi khi nạp thẻ 413.2.2 Mỗi tuần một quà tặng 423.2.3 Có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với sinh viên để khuyến khích họ dùng mạng Viettel và "chung thuỷ" với Viettel. 433.2.4 Mất cước phí ngay từ giây gọi đầu tiên 443.2.5 Đổi số ngày sử dụng thành tiền 453.2.6 Quảng cáo qua phim ảnh 45KẾT LUẬN 47

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG 3

1.1 Khuyến mại là gì? 3

1.1.1 Khái niệm về khuyến mại 3

1.1.2 Mục tiêu của khuyến mại 3

1.1.3 Đặc điểm của khuyến mại 3

1.1.4 Đối tượng của khuyến mại 4

1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hình thức và công cụ khuyến mại 4

1.1.6 Tác dụng của khuyến mại 5

1.1.6.1 Đối với công ty 5

1.1.6.2 Đối với người tiêu dùng 5

1.1.6.3 Đối với các thành viên trung gian 5

1.2 Các hình thức khuyến mại 6

1.2.1 Khuyến mại trực tiếp 6

1.2.1.1 Tặng kèm sản phẩm 6

1.2.1.2 Khuyến mại mà khách hàng phải trả một phần tiền 6

1.2.1.3 Giảm giá 7

1.2.1.4 Hàng mẫu dùng thử 7

1.2.1.5 Tăng khối lượng hàng nhưng giá không đổi 8

1.2.1.6 Hàng miễn phí 9

1.2.2 Khuyến mại gián tiếp 9

1.2.2.1 Tặng phiếu giảm giá khi cho mua hàng lần sau 9

1.2.2.2 Tham gia trò chơi, cuộc thi 10

1.2.2.3 Sử dụng các quầy hàng giới thiệu sản phẩm 11

1.3 Triển khai chương trình khuyến mại 11

1.3.1 Xác định cường độ kích thích 12

1.3.2 Xác định đối tượng tham gia 13

1.3.3 Xác định phương tiện phổ biến tài liệu 13

1.3.4 Xác định thời gian kéo dài của chương trình 15

1.3.5 Lựa chọn thời gian đưa ra chương trình khuyến mại 16

1.3.6 Xác định ngân sách khuyến mại 17

1.4 Đánh giá kết quả của chương trình khuyến mại 18

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CỦA VIETTEL MOBILE 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 20

2.1 Khái quát chung về Viettel Mobile và hoạt động Marketing của họ 20

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 20

2.1.2 Triết lí kinh doanh 22

2.1.3 Hoạt động xã hội của Viettel 22

2.1.4 Hoạt động Marketing của công ty 23

2.2 Khái quát chung về tình hình thực hiện các chương trình khuyến mại của Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 26

2.2.1 Khuyến mại chào mừng ngày quốc khánh 2/9 26

2.2.2 Khuyến mại chào mừng 2 năm sinh nhật của Viettel Mobile 28

2.2.3 Khuyến mại chào mừng ngày noel và chào mừng năm mới 30

2.2.4 Một số hình thức quảng cáo, tài trợ hỗ trợ cho chương trình khuyến mại 32

2.3 Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình khuyến mại của Viettel Mobile 6 tháng cuối năm 2006 33

2.3.1 Cách thức tiến hành chung của các chương trình khuyến mại 33

2.3.2 Kết quả đạt được 35

2.3.3 Những vấn đề còn tồn đọng 35

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 38

3.1 Giải pháp cho hoạt động khuyến mại 38

3.1.1 Quản lí chủ thuê bao trả trước bằng giấy tờ tùy thân 38

3.1.2 Cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ 39

3.2 Giải pháp cho hoạt động truyền thông 41

3.2.1 Xóa bỏ qui định thời gian gọi khi nạp thẻ 41

3.2.2 Mỗi tuần một quà tặng 42

3.2.3 Có chế độ ưu đãi đặc biệt đối với sinh viên để khuyến khích họ dùng mạng Viettel và "chung thuỷ" với Viettel. 43

3.2.4 Mất cước phí ngay từ giây gọi đầu tiên 44

3.2.5 Đổi số ngày sử dụng thành tiền 45

3.2.6 Quảng cáo qua phim ảnh 45

KẾT LUẬN 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY