Đề tài Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh với việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU - 1 -

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN - 2 -

I) Tìm hiểu chung về báo cáo tài chính , báo cáo kết quả kinh doanh - 2 -

1) Khái niệm: - 2 -

2) Vai trò của báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng đối với việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp - 2 -

3) Phân loại báo cáo kết quả kinh doanh : - 3 -

II) Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng: - 3 -

III)Kinh nghiệm lập và sử dụng báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng của một số nước trên thế giới: - 5 -

1) Mỹ: - 5 -

2) Anh : - 6 -

3) Pháp: - 6 -

IV) Thực trạng báo cáo kết quả kinh doanh tại Việt Nam - 7 -

1) Sự biến đổi của báo cáo kết quả kinh doanh theo các thời kì lịch sử: - 7 -

2) Đánh giá khái quát về báo cáo kết quả kinh doanh qua các thời kì: - 10 -

3)Yêu cầu và nguyên tắc lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định hiện hành: - 11 -

4) Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định hiện hành ( quyết định 15/2006/QĐ/BTC) : - 15 -

5) Cơ sở số liệu và phương pháp lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: - 15 -

CHƯƠNG II :ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN BCKQKD VỚI VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP . - 18 -

I) Thực trạng lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay: - 18 -

II) Các phương hướng hoàn thiện: - 21 -

KẾT LUẬN - 24 -

TÀI LIỆU THAM KHẢO - 33 -

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY