Đề tài Đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lời mở đầu 1

I. Sự cần thiết khách quan của BHYT đối với học sinh – sinh viên. 3

1. Sự cần thiết phải triển khai BHYT HS – SV. 3

II. Nội dung cơ bản của BHYT. 7

1. Nội dung cơ bản của BHYT trên thế giới. 7

1.1. Đối tượng tham gia BHYT. 7

1.2.Phạm vi BHYT. 8

1.3. Phương thức BHYT. 8

1.4. Phí BHYT 9

1.5. Quỹ BHYT. 10

2. Nội dung cơ bản của BHYT ở Việt Nam. 10

2.1.Đối tượng tham gia. 11

2.2. Phạm vi BHYT 12

2.3.Phương thức BHYT 13

2.4. Phí BHYT . 14

2.5.Quản lý và sử dụng quỹ BHYT 14

2.5.1. Nguồn hình thành quỹ BHYT . 14

2.5.2. Quản lý và sử dụng quỹ BHYT. 15

2.6.Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT 16

2.6.1. Đối với người tham gia BHYT 16

2.6.2. Đối với cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động 16

2.6.3.Đối với cơ quan BHYT. 17

2.6.4. Đối với cơ sở KCB 18

2.7. Tổ chức, quản lý BHYT. 19

III . Nội dung cơ bản của BHYT HS - SV ở Việt Nam. 20

1.Đối tượng tham gia 20

2. Phạm vi của BHYT HS-SV 20

3. Phí và quỹ BHYT HS-SV 22

3.1. Phí BHYT HS-SV 22

3.2 Quỹ BHYT HS-SV 23

4. Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia BHYT HS-SV 25

4.1. Đối với học sinh - sinh viên. 25

4.2. Đối với nhà trường. 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY