Đề tài Đánh giá tác động của hoạt động cơ sở thuộc da đến môi trường

Vì không thể thay đổi thành phần của da nên để giảm chất thải trong quá trình sản xuất, chúng ta có thể thay đổithành phần của dung dịch bằng các lựa chọn cẩn thận các thiết bị, các quy trình công nghệ ( các quy trình hệ số lỏng thấp) với việc sử dụng nước ít hơn cũng như các hóa chất được sử dụng: các chất hoạt động bề mặt, tác nhân thuộc,thuộc lại, tác nhân khử lông, ăn dầu, các chất phụ trợ với một tỷ lệ tối ưuhơn. Cùng với phương pháp phòng ngừa để giảm chất thải, nước thải, người ta còn nghiên cứu các ứng dụng công nghệ sạchvà sử dụng các phế liệu rắn trong công nghệ thuộc da. Việc dùng men để thay thếcho Na2S để giảm lượng Na2S cần dùng hoặc khi trung hòa khử vôi ta dùng ta dùng CO2để thay thế cho các muối Chất lượng, sulfat và đặc biệt là xu thế sử dụng công nghệ thuộc với hệ số lỏng thấp để tiết kiệm hóa chất, giảm lượng nước thải cần xử lý. Đối với các phế liệu rắn như bạc nhạc qua nạo thịt, rẻo da qua nạo thịt, nạo ghét, xén diềm, mùn bào da ta có thể sử dụng để sản xuất keo gelatine, thức ăn gia xúc, carton da, da tái sinh vừa tạo sản phẩm cho xã hội vừa làm sạch môi trường.

Vì không thể thay đổi thành phần của da nên để giảm chất thải trong

quá trình sản xuất, chúng ta có thể thay đổithành phần của dung dịch bằng các

lựa chọn cẩn thận các thiết bị, các quy trình công nghệ ( các quy trình hệ số

lỏng thấp) với việc sử dụng nước ít hơn cũng như các hóa chất được sử dụng:

các chất hoạt động bề mặt, tác nhân thuộc,thuộc lại, tác nhân khử lông, ăn

dầu, các chất phụ trợ với một tỷ lệ tối ưuhơn.

Cùng với phương pháp phòng ngừa để giảm chất thải, nước thải, người ta

còn nghiên cứu các ứng dụng công nghệ sạchvà sử dụng các phế liệu rắn trong

công nghệ thuộc da. Việc dùng men để thay thếcho Na2S để giảm lượng Na2S

cần dùng hoặc khi trung hòa khử vôi ta dùng ta dùng CO2để thay thế cho các

muối Chất lượng, sulfat và đặc biệt là xu thế sử dụng công nghệ thuộc với hệ

số lỏng thấp để tiết kiệm hóa chất, giảm lượng nước thải cần xử lý.

Đối với các phế liệu rắn như bạc nhạc qua nạo thịt, rẻo da qua nạo thịt,

nạo ghét, xén diềm, mùn bào da ta có thể sử dụng để sản xuất keo gelatine,

thức ăn gia xúc, carton da, da tái sinh vừa tạo sản phẩm cho xã hội vừa làm

sạch môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY