Đề tài Đánh giá khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa của ngành sản phẩm sữa Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM 3

I/ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÀNH SẢN PHẨM: 3

1.Khái niệm về năng lực cạnh tranh và cách tiếp cận vấn đề : 3

2.Phương pháp phân tích khả năng cạnh tranh của ngành sản phẩm sữa: 5

2.1.Các tiêu chí đánh giá tính cạnh tranh của sản phẩm: 5

2.1.1 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm về giá: 5

2.1.2 Khả năng cạnh tranh của sản phẩm về chất lượng: 6

2.2.Nội dung phân tích như sau: 7

3.Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành sản phẩm: 9

4.1.Các nhân tố từ phía thị trường: 9

4.2.Các yếu tố về điều kiện nguồn lực: 9

4.3.Các nhân tố từ môi trường cạnh tranh trong nước với doanh nghiệp chủ chốt: 10

II/NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM: 10

1.Đặc điểm của ngành sản phẩm sữa: 10

2.Sự cần thiết phải đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam: 11

3.Quan điểm đánh giá khả năng cạnh tranh của ngành sản phẩm sữa Việt Nam: 14

CHƯƠNG II 15

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM 15

I/ĐIỀU KIỆN VỀ CẦU THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC: 15

II/ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM: 18

1.Khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm sữaViệt Nam: 21

2.Khả năng cạnh tranh về chất lượng của sản phẩm sữaViệt Nam: 22

2.Sữa tươi tiệt trùng (UHT) và Sữa chua: 23

3.Sữa đặc có đường: 27

4.Sữa bột: 27

5.Bột dinh dưỡng 28

III/CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG TỚI KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM: 29

1.Nguồn nguyên liệu: 29

1.1.Nguồn nguyên liệu nhập khẩu: 29

1.2.Nguồn nguyên liệu trong nước: 30

2.Lao động: 39

Trong những năm gần đây, giá lao động của chúng ta đã tăng lên nhiều nhưng hiện vẫn còn thấp so với các nước phát triển khác, không loại trừ cả những nước hiện đang cạnh tranh với chúng ta trên thị trường nội địa. Do vậy, mà chúng ta cũng được thuận lợi về giá lao động. 39

Theo số liệu cơ sở, nhân lực của các đơn vị lớn trong công nghiệp chế biến sữa như sau: 39

Đơn vị: Người 39

3.Công tác khoa học công nghệ: 40

IV/CÁC NHÂN TỐ TỪ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH TRONG NƯỚC VỚI DOANH NGHIỆP CHỦ CHỐT: 41

1.Khái quát các công ty tham gia vào thị trường: 41

1.Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk): 41

2.Liên doanh Sữa Bình Định (Vinamilk và Bình Định): 42

3.Liên doanh Sữa Sài Gòn (Saigonmilk): 42

4.Công ty Thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady V.N (Hà Lan và tỉnh Bình Dương): 42

5.Công ty TNHH Nestle Việt Nam: 42

6.Công ty Giống bò sữa Mộc Châu: 42

2.Trình độ quản lý: 45

3.Vị thế đàm phán của bên cung ứng: 48

4.Thị phần, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty hiện nay: 49

IV/KẾT LUẬN: 51

1.Những thuận lợi: 51

2.Những khó khăn: 52

CHƯƠNG III 54

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH 54

SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM 54

I/PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM: 54

1.Căn cứ xác định phương hướng phát triển ngành sữa Việt Nam: 54

1.1. Dự báo về nhu cầu thị trường tiêu thụ sữa: 54

1.2. Dự báo tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển công nghiệp sữa của Việt Nam: 58

2. Quan điểm, phương hướng phát triển ngành sản phẩm sữa: 60

II/GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN PHẨM SỮA VIỆT NAM: 62

1.Giải pháp về thị trường: 62

2.Giải pháp về nguồn lực sản xuất: 63

2.1.Giải pháp về nguồn nguyên liệu: 63

2.1.1 Tổ chức tốt công tác giống bò sữa: 64

2.1.1.1Cần tổ chức tuyển chọn lại giống: 64

2.1.1.2 Lai tạo con giống mới: 65

2.1.2 Giải quyết vấn đề thức ăn: 66

2.1.2.1 Thức ăn tinh 66

2.1.2.2 Thức ăn thô: 66

2.1.3 Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn: 67

2.1.4 Hỗ trợ về mặt kỹ thuật: 67

2.1.5 Dịch vụ tiêu thụ sản phẩm: 67

2.2.Giải pháp về vốn: 69

2.3.Giải pháp về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 70

2.4.Giải pháp về lao động: 72

3.Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển: 72

3.1.Về quản lý ngành: 73

3.2.Chính sách khuyến khích đầu tư: 73

3.3. Chính sách đối với đầu tư nước ngoài: 73

3.4. Chính sách về thuế: 74

3.5.Tổ chức thực hiện: 75

KẾT LUẬN 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY