Đề tài Đánh giá kết quả tổ chức hạch toán kế toán tại công ty dược liệu trung ương I

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 1

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 1

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KINH DOANH TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 6

III. ĐẶC ĐIỂM QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM. 8

IV. ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 11

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 14

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 14

II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 16

1. Tổ chức hạch toán yếu tố vật tư 18

2. Tổ chức hạch toán tài sản cố định 22

3. Tổ chức hạch toán kế toán lao động và tiền lương 23

4. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và thành phẩm, hàng hoá 24

5. Tổ chức hạch toán thanh toán 28

6. Tổ chức hạch toán tiêu thụ 30

7. Tổ chức hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng 32

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG I 34

I. NHỮNG THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 34

II. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ 37

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY