Đề tài Đánh giá hoạt động truyền thông của Vinaphone qua các kênh radio, truyền hình và trực tiếp

Mục Lục

Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông

1.Khái niệm truyền thông trong Mar – Mix ----------------------------------------------------3

1.1.Bản chất truyền thông-------------------------------------------------------------------------3

1.2.Các loại hình truyền thông--------------------------------------------------------------------3

1.3.Các phương tiện truyền thông----------------------------------------------------------------4

2.Vai trò của truyền thông-------------------------------------------------------------------------5

2.1.Là cầu nối của các doanh nghiệp-------------------------------------------------------------5

2.2.Là cầu nối của người tiêu dùng---------------------------------------------------------------5

2.3.Tầm quan trọng trong Mar – Mix------------------------------------------------------------5

3.Các yếu tố tác động tới hoạt động truyền thông của doanh nghiệp.------------------------5

Chương II: Thực trạng hoạt động truyền thông của Vinaphone qua các kênh

I.Giới thiệu công ty----------------------------------------------------------------------------------7

II.Các sản phẩm cung cấp của Vinaphone--------------------------------------------------------8

III.Thực trạng truyền thông của Vinaphone trên các kênh------------------------------------11

1.Truyền thông trên radio--------------------------------------------------------------------------11

2.Truyền thông trên truyền hình------------------------------------------------------------------17

3.Truyền thông trên Internet-----------------------------------------------------------------------20

4.Đánh giá hiệu quả trên từng kênh--------------------------------------------------------------23

Chương III: Giải pháp nâng cao tính hiệu quả cho từng kênh--------------------------------25

1.Mục tiêu truyền thông----------------------------------------------------------------------------25

2.Các kiến nghị về hoạt động truyền thông-----------------------------------------------------25

Kết luận----------------------------------------------------------------------------------------------28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY