Đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ Nghiệp vụ thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lời mở đầu 1

Nội dung

Chương I: Hoạt động của Nghiệp vụ thị trường mở tại Việt nam 2

1. Khái quát chung về nghiệp vụ thị trường mở 2

1.1 .Khái niệm 3

1.2 . Nguyên lý thực hiện nghiệp vụ thị trường mở 3

2. Nghiệp vụ thị trường mở trong việc điều hành chính sách tiền tệ của

Ngân hàng Nhà nước Việt nam 7

3. Kinh nghiệm của một số nước trên Thế giới khi áp dụng nghiệp vụ thị 10 trường mở

Chương II: Thực trạng hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở và giải pháp 13

1. Thực trạng hoạt động của Nghiệp vụ thị trường mở tại Việt nam trong thời gian qua 13

1.1. Đánh giá tình hình hoạt động của NVTTM 13 1.2. Những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai áp dụng NVTTM tại

Việt Nam 15

2. Những tồn tại và hạn chế trong việc thực hiện NVTTM hiện nay tại

Việt Nam. 17

3. Giải pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động NVTTM ở nước ta 20

3.1. Làm thế nào để khắc phục tồn tại. 20

3.2. Những giải pháp cụ thể 22 Kết luận 25

Tài liệu tham khảo 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY