Đề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội môi trường của dự án mở rộng khai thác mỏ than Núi Béo

Mở đầu 1

Chương I: Tổng quan về ngành than và những tác động của việc khai thác than đến môi trường 3

I. Tổng quan về khai thác than ở Quảng Ninh 3

II. Tình hình kinh tế - xã hội khu vực thành phố Hạ Long có liên quan tới khu vực Núi Béo 3

1. Điều kiện tự nhiên thành phố Hạ Long 3

2. Hiện trạng môi trường thành phố Hạ Long 4

3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 5

4. Điều kiện kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án 5

5. Tình hình sản xuất kinh doanh cũng như cơ sở vật chất hạ tầng mỏ than Núi Béo 8

6. Định hướng khai thác mở rộng 8

Chương II: Hiện trạng mỏ than Núi Béo và khu vực mở rộng khai thác than 10

I. Điều kiện địa lý tự nhiên khu mỏ 10

1. Vị trí địa lý 10

2. Địa hình: 10

3. Sông suối 10

4. Khí hậu khu mỏ 11

5. Đặc điểm bãi thải mỏ hiện nay và hoạt động khai thác hiện nay liên quan đến khu vực mở rộng 12

II. Tài nguyên đất rừng, sinh vật trong ranh giới khu mỏ 12

1. Tài nguyên đất 12

2. Tài nguyên rừng, sinh vật 12

3. Nguồn gây ô nhiễm không khí: 14

4. Ảnh hưởng của bụi: 16

5. Ảnh hưởng của khí độc: 19

6. Tác động tới môi trường đất, tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái 22

6.1. Biến động của các nguồn tài nguyên. 23

6.2. Tác động đến môi trường nước. 25

6.3. Tác động môi trường của bãi thải, chất thải rắn. 28

6.4. Tác động đến cơ sở hạ tầng 30

7. Đánh giá tác động đến chất lượng cuộc sống. 31

7.1. Chất lượng cuộc sống công nhân 31

7.2. Ô nhiễm môi trường nước: 33

7.3. Hiện tượng đá lăn và trôi lấp bãi thải 34

7.4. Hiện tượng sụt lở mỏ: 34

7.5. Các hiện tượng khác. 34

Chương III. Đánh giá hiệu quả mở rộng - Kết luận và kiến nghị 36

A. Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của việc mở rộng khai thác than 36

1. Lượng giá 36

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường (với r = 5,4%) 39

B. Các biện pháp khắc phục, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường 42

I. Các biện pháp đã thực hiện 42

II. Các biện pháp đề xuất 42

1. Môi trường không khí 42

2. Môi trường nước 45

3. Đất đá thải và bãi thải 46

4. Môi trường đất và cảnh quan 47

5. Các biện pháp phòng chống và xử lý sự cố 47

6. Các biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới người lao động 48

7. Tổ chức và quản lý công tác bảo vệ môi trường khu mỏ 49

Kết luận 50

Danh sách tài liệu tham khảo 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY