Đề tài Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 2

1.1 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 2

1.2 Ngành nghề kinh doanh (các dịch vụ chính của công ty): 5

1.3 Cơ cấu tổ chức : 15

1.4 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 17

2. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA BVSC: 19

2.1.Những kiến thức chung về hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB): 19

2.1.1 Khái niệm về kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ: 19

2.1.2 Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ: 21

2.1.3 Những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các biện pháp kiểm soát nội bộ: 22

3.1.4 Những dấu hiệu bất ổn trong hệ thống kiểm soát nội bộ: 22

2.2 Mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của BVSC: 23

2.2.1 Các chính sách, quy định đối với việc tổ chức và vận hành HTKSNB: 23

2.2.2 Cơ cấu tổ chức của hệ thống kiểm soát nội bộ: 25

2.2.3 Mô tả hoạt động kiểm soát nội bộ đối với quá trình cung cấp dịch vụ môi giới chứng khoán cho khách hàng: 27

LỆNH THỎA THUẬN MUA CHỨNG KHOÁN 31

3. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU TRONG HTKSNB CỦA BVSC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN: 32

3.1 Đánh giá về HTKSNB : 32

3.2 Một số định hướng hoàn thiện: 34

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY