Đề tài đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và một số phần hành kế toán chủ yếu tại Technoimport

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TECHNOIMPORT 5

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty 5

1.1. Quá trình hình thành và đặc điểm chung của Công ty 5

1.2. Quá trình phát triển và một số thành tựu của Công ty 5

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 8

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 9

2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 9

2.2. Quy trình xuất nhập khẩu của Technoimport 10

2.2.1. Xuất nhập khẩu uỷ thác 10

2.2.2. Xuất nhập khẩu trực tiếp 11

2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh những năm gần đây 12

2.4. Một số chỉ tiêu chính của Technoimport qua các năm 16

3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Technoimport 19

3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của Technoimport 19

3.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 20

CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI TECHNOIMPORT 23

1. Đặc điểm tổ chức và vận dụng chế độ kế toán trong Công ty 23

1.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán 23

1.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán trong công ty 24

1.2.1. Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 24

1.2.2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng 24

1.2.3. Các chính sách kế toán áp dụng 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY