Đề tài Đặc điểm của dịch vụ và thương maị dịch vụ của dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay

A. Lời mở đầuB. Nội dungChương I: Cở sở lý thuyết1.1. Khái niệm1.1.1. Dịch vụ1.1.2. Thương mại dịch vụ1.2. Đặc điểm của dịch vụ và thương mại dịch vụ 1.2.1. Đặc điểm của dịch vụ 1.2.2. Đặc điểm của thương mại dịch vụ (đặc điểm sản xuất và kinh doanh dịch vụ)Chương II: Đặc điểm của dịch vụ và thương mại dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay2.1. Khái quát chung về dịch vụ xe bus công cộng của nước ta hiện nay2. 2Đặc điểm của dịch vụ xe bus công cộng 2.3Đặc điểm của thương mại dịch vụ xe bus công cộng Chương III: Thực trạng,các giải pháp khắc phục cũng như phát triển dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay3.1 Thực trạng dịch vụ xe bus công cộng của nước ta hiện nay3.2 Các giải pháp pháp khắc phục cũng như phát triển dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay . Kết luận

A. Lời mở đầu

B. Nội dung

Chương I: Cở sở lý thuyết

1.1. Khái niệm

1.1.1. Dịch vụ

1.1.2. Thương mại dịch vụ

1.2. Đặc điểm của dịch vụ và thương mại dịch vụ

1.2.1. Đặc điểm của dịch vụ

1.2.2. Đặc điểm của thương mại dịch vụ (đặc điểm sản xuất và kinh doanh dịch vụ)

Chương II: Đặc điểm của dịch vụ và thương mại dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay

2.1. Khái quát chung về dịch vụ xe bus công cộng của nước ta hiện nay

2. 2Đặc điểm của dịch vụ xe bus công cộng

2.3Đặc điểm của thương mại dịch vụ xe bus công cộng

Chương III: Thực trạng,các giải pháp khắc phục cũng như phát triển dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay

3.1 Thực trạng dịch vụ xe bus công cộng của nước ta hiện nay

3.2 Các giải pháp pháp khắc phục cũng như phát triển dịch vụ xe bus công cộng ở nước ta hiện nay

. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY