Đề tài Công ty cổ phần và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Phần I : Công ty cổ phần và sự cần thiết cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

I. Khái quát về công ty cổ phần

1. Khái niệm và đặc điểm

2. Sự ra đời và phát triển

3. Ưu thế và hạn chế của công ty cổ phần

II. Thực trạng doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam và sự cần thiết cổ phần hoá

Phần II : Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

1. Mục tiêu và các bước

2. Quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

3. Những đánh giá chung

Phần III : Một số giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY