Đề tài Công ty cổ phần và vai trò của nó trong phát triển kinh tế

Công ty cổ phần ra đời ở các nước tư bản phát triển từ thế kỷ XVII, còn ở Việt Nam nó mới có gần 20 năm phát triển. Tuy nhiên, công ty cổ phần đã thể hiện được rằng đây là hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp cho nền kinh tế tị trường bao gồm nhiều thành phần cùng hoạt động dưới sự quản lý của Nhà nước. Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp đúng đắn của Đảng và Chính phủ, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp này. Và từ đó doanh nghiệp nhà nước có thể vươn lên nắm vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, giúp Nhà nước điều tiết nền kinh tế phát triển bền vững, hướng các thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Các công ty cổ phần với việc xã hội hóa sở hữu, huy động vốn từ mọi tầng lớp xã hội, với việc tách quyền sở hữu với việc quản lý, điều hành quá trình sản xuất kinh doanh là sự thủ tiêu tư bản với tư cách là sở hữu tư nhân, báo hiệu một phương thức sản xuất mới đã gần kề. Công ty cổ phần là điểm quá độ tất nhiên để tư bản lại chuyển thành sở hữu của những người sản xuất, không phải là sở hữu tư nhân của những người sản xuất riêng lẻ mà với tư cách là sở hữu của những người sản xuất liên hiệp, thành sở hữu xã hội trực tiếp. Song trong giới hạn của chủ nghĩa tư bản thì sự xã hội hóa dưới hình thức công ty cổ phần và quyền sở hữu dưới hình thái cổ phiếu chỉ có thể dẫn đến việc tập trung tư liệu sản xuất xã hội vào tay những tư bản lớn và cực lớn mà thôi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY