Đề tài Công trình: Trụ sở làm việc công ty công trình giao thông đường thủy - Thành phố Hà Nội

Lời nói đầu

Phần I: Kiến trúc

I. Giới thiệu về kiến trúc 1

II.Tìm hiểu các giải pháp thiết kế công trình 1

1. Giải pháp về mặt bằng 1

2. Giải pháp mặt đứng 2

3. Giải pháp về giao thông 2

4. Giải pháp chiếu sáng và thông gió công trình 3

5. Thông tin liên lạc 3

6. Giải pháp về cây xanh 3

7. Giải pháp cấp điện 3

8. Giải pháp cấp nước 4

9. Giải pháp phòng hoả 4

10. Giải pháp kết cấu 6

Phần II: Kết cấu

Chương 1: Phân tích và đánh giá giải pháp kết cấu

1.1 Đặc điểm thiết kế nhà cao tầng 7

1.1.1 Tải trọng ngang 7

1.1.2 Giảm trọng lượng bản thân 7

1.2 Lựa chọn giải pháp kết cấu 7

1.2.1 Các giải pháp kết cấu 7

1.2.2 Phân tích hệ kết cấu cho công trình 8

1.2.3 Lựa chọn kết cấu chịu lực chính 9

1.3 Lựa chọn sơ đồ tính 9

1.4 Cơ sở tính toán kết cấu 10

1.5 Vật liệu sử dụng 10

1.6 Lập mặt bằng kết cấu sàn và chọn tiết diện các cấu kiên 10

1.6.1 Chọn giải pháp kết cấu sàn 10

1.6.2 Chọn chiều dày sàn 12

1.6.3 Chọn kích thước tiết diện dầm 12

1.6.4 Chọn kích thước tiết diện cột 13

1.6.5 Chọn kích thước của lõi 14

Chương 2: Xác định tải trọng tác dụng nên khung trục B

2.1 Xác định tải trọng đứng 16

2.1.1 Tĩnh tải tác dụng nên trên sàn các phòng 17

2.1.2 Tĩnh tải bể nước trên mái 17

2.2 Hoạt tải 18

2.2.1 Hoạt tải phòng 18

2.2.2 Hoạt tải bể nước 18

Chương 3: Xác định và phân phối tải trọng gió

3.1 Cơ sở tính toán 19

3.2 Xác định gió tác dụng nên công trình 19

3.3 Phân phối tải trọng ngang nên các khung 20

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY