Đề tài Công trình: Nhà làm việc ủy ban nhân dân quận 9 TP Hồ Chí Minh

PHẦN I: KIẾN TRÚC. 1

1. Giới thiệu công trình 4

2. Các giải pháp kiến trúc 4

3. Các yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế 8

PHẦN II: KẾT CẤU. 9

A. Thiết kế sàn tầng 3. 10

I. Cơ sở và số liệu tính toán 10

1. Quan niện tính toán 10

2. Thành lập mặt bằng kết cấu 10

II. Tải trọng tác dụng lên các ô bản 13

1. Tải trọng bản thân 13

2. Hoạt tải tác dụng lên ô bản 14

III. Công thức xác định nội lực trong các ô bản 14

B. Tính toán cầu thang tầng 3 28

I. Sơ đồ kết cấu cầu thang 28

II. Tính toán các bộ phận cầu thang 29

1. Tính toán bản thang 29

2. Tính cốn thang 31

3. Tính sàn chếu nghỉ 32

4. Tính dầm chiếu nghỉ, chiéu tới 33

C. Tính toán khung K2(khung trục 2) 47

I. Sơ đồ tính 47

1. Sơ đồ khung 47

2. Xác định tải trọng 48

II. Xác định tải trọng truyền vào khung 49 III. Tính toán hoạt tải 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY