Đề tài Công tác tổ chức hạch toán, quản lý tài sản cố định tại Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu. 1 PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁ TSCĐ Ở DOANH NGHIỆP. 2 A. Ý nghĩa của TSCĐ với vấn đề hạch toán 2 1. Lý luận chung về tổ chức hạch toán, quản lý TSCĐ. 2 2. Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ. 4 B. Tổ chức hạch toán TSCĐ. 5 B1. Hạch toán chi tiết. 5 B2. Hạch toán tổng hợp. 6 I. Hạch toán biến động TSCĐ. 6 II. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài và cho thuê. 10 1. Hạch toán TSCĐ đi thuê (cho thuê) tài chính. 10 2. Hạch toán TSCĐ thuê (cho thuê) hoạt động. 12 III. Hạch toán biến động TSCĐ vô hình. 13 IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 16 V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 17 VI. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ. 18 VII. Hình thức sổ sách. 19 PHẦN II: THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN, QUẢN LÝ TSCĐ TẠI TỔNG CÔNG TY (VINACONEX) 20 A. Những đặc điểm và chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty (VINACONEX). 20 B. Tổ chức hạch toán và quản lý TSCĐ tại Tổng công ty (VINACONEX). 21 B1. Hạch toán chi tiết. 21 B2: Hạch toán tổng hợp. 21 I. Hạch toán biến động TSCĐ. 21 II. Hạch toán TSCĐ thuê (cho thuê) tài chính. 25 III. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 26 IV. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 27 V. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Tổng công ty. 27 PHẦN III. TÍNH HỮU ÍCH CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN, QUẢN LÝ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG BẤT HỢP LÝ CÒN TỒN TẠI, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 28 1. Những ưu điểm, những nhược điểm và hướng hoàn thiện. 28 2. Giải pháp chung. 30 Kết luận 31

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu. 1

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC HẠCH TOÁ TSCĐ Ở DOANH NGHIỆP. 2

A. Ý nghĩa của TSCĐ với vấn đề hạch toán 2

1. Lý luận chung về tổ chức hạch toán, quản lý TSCĐ. 2

2. Xác định giá trị ghi sổ của TSCĐ. 4

B. Tổ chức hạch toán TSCĐ. 5

B1. Hạch toán chi tiết. 5

B2. Hạch toán tổng hợp. 6

I. Hạch toán biến động TSCĐ. 6

II. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài và cho thuê. 10

1. Hạch toán TSCĐ đi thuê (cho thuê) tài chính. 10

2. Hạch toán TSCĐ thuê (cho thuê) hoạt động. 12

III. Hạch toán biến động TSCĐ vô hình. 13

IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 16

V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 17

VI. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ. 18

VII. Hình thức sổ sách. 19

PHẦN II: THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN, QUẢN LÝ TSCĐ TẠI TỔNG CÔNG TY (VINACONEX) 20

A. Những đặc điểm và chỉ tiêu cơ bản của Tổng công ty (VINACONEX). 20

B. Tổ chức hạch toán và quản lý TSCĐ tại Tổng công ty (VINACONEX). 21

B1. Hạch toán chi tiết. 21

B2: Hạch toán tổng hợp. 21

I. Hạch toán biến động TSCĐ. 21

II. Hạch toán TSCĐ thuê (cho thuê) tài chính. 25

III. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 26

IV. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 27

V. Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Tổng công ty. 27

PHẦN III. TÍNH HỮU ÍCH CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN, QUẢN LÝ TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG BẤT HỢP LÝ CÒN TỒN TẠI, CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN. 28

1. Những ưu điểm, những nhược điểm và hướng hoàn thiện. 28

2. Giải pháp chung. 30

Kết luận 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY