Đề tài Công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY 2

I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 2

1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương 2

2. Ý nghĩa của tiền lương 2

3. Nhiệm vụ hạch toán 3

II. HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 3

1. Nguyên tắc tính lương 4

2. Hình thức thanh toán tiền lương 4

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 9

1. Hạch toán số lượng lao động 9

2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động 9

3. Hạch toán kết quả lao động 10

IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG 10

1. Thủ tục chứng từ hạch toán 11

2. Tài khoản hạch toán 11

PHẦN II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 16

I. THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 16

1. Những ưu điểm cần kế thừa của chính sách tiền lương 16

2. Những bất hợp lý trong chính sách tiền lương 16

3. Hậu quả của tình trạng tiền lương và thu nhập hiện nay 19

4. Nguyên nhân sự hạn chế của tiền lương hiện nay 20

II. ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY 21

1. Đánh giá 21

2. Giải pháp 22

KẾT LUẬN 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY