Đề tài Công tác tiền lương tại công ty cổ phần Lilama-Thí nghiệm cơ điện

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA-THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN 2I. Giới thiệu chung về công ty: 21. Giới thiệu: 22. Bộ máy quản lý và sản xuất của công ty: 23. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty. 4II. Thực trạng công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương. 51. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch. 52. Quản lý quỹ tiền lương. 83. Các hình thức trả lương: 10a. Xây dựng đơn giá tiền lương: 10b. Hình thức trả lương đối với lao động trực tiếp. 16c. Hình thức trả lương đối với lao động gián tiếp. 20III. Một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty: 231. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương. 232. Giải pháp giúp cho việc trả lương hiệu quả: 233. Giải pháp chung cho công tác tiền lương. 24KẾT LUẬN 26MỤC LỤC 27

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA-THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN 2

I. Giới thiệu chung về công ty: 2

1. Giới thiệu: 2

2. Bộ máy quản lý và sản xuất của công ty: 2

3. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty. 4

II. Thực trạng công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương. 5

1. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch. 5

2. Quản lý quỹ tiền lương. 8

3. Các hình thức trả lương: 10

a. Xây dựng đơn giá tiền lương: 10

b. Hình thức trả lương đối với lao động trực tiếp. 16

c. Hình thức trả lương đối với lao động gián tiếp. 20

III. Một số giải pháp và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty: 23

1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương. 23

2. Giải pháp giúp cho việc trả lương hiệu quả: 23

3. Giải pháp chung cho công tác tiền lương. 24

KẾT LUẬN 26

MỤC LỤC 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY