Đề tài Công tác quản trị nhân sự tại công ty máy tính Việt Nam I

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 2I. BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 21. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 22. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRI NHÂN SỰ: 2II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 31. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: 32. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG: 43. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: 54. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 75. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 12PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 17I. KHÁI SỐ QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 171. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 172. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY. 173. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 183.1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG 183.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN HÀNG VÀ MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 213.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG. 213.4. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 22II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 251. THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 252. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 273. TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 314. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 384.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 394.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ. 40PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 42I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 421. PHƯỚNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH 422. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 43II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG NHÂN LỰC. 461. ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ. 462. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 473. VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 484. CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN. 495. ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG. 516. CHÍNH SÁNH ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG. 52KẾT LUẬN 54TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 2

I. BẢN CHẤT,CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 2

1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: 2

2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRI NHÂN SỰ: 2

II. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: 3

1. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC: 3

2. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG: 4

3. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG: 5

4. ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: 7

5. TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 17

I. KHÁI SỐ QUÁT VỀ CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 17

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17

2. NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÔNG TY. 17

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 18

3.1. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG 18

3.2. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN HÀNG VÀ MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 21

3.3. ĐẶC ĐIỂM VỀ THỊ TRƯỜNG. 21

3.4. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY 22

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH

VIỆT NAM I 25

1. THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 25

2. TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 27

3. TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 31

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 38

4.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. 39

4.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ. 40

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I 42

I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY MÁY TÍNH VIỆT NAM I. 42

1. PHƯỚNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH 42

2. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 43

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG NHÂN LỰC. 46

1. ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ. 46

2. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG. 47

3. VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 48

4. CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN. 49

5. ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG. 51

6. CHÍNH SÁNH ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG. 52

KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY