Đề tài Công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

MỤC LỤC

Lời nói đầu 2

Phần I : Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may

xuất khẩu Thanh Trì 3

I- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp 3

II- Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại xí nghiệp 4

Phần II :Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp 8

I- Số dư đầu kỳ của các tài khoản 8

II- Số dư chi tiết của một số tài khoản 9

III- các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ 11

IV- Lập chứng từ gốc 16

V- Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản 25

VI- Sổ kế toán chi tiết 34

VII- Sổ kế toán tổng hợp 42

VIII- Lập báo cáo tài chính 57

Phần III : Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp 64

Kết luận 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY