Đề tài Công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long - Thực trạng và giải pháp

Mở đầu 1

Chương1: Ngân hàng thương mại và những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3

1.1. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. 3

1.2 Nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 4

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 6

2.1. Một số nét khái quát về chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 6

2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 9

2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 12

Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tạI chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thăng long. 15

3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long trong công tác huy động vốn những năm tiếp theo 15

3.2 Giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 16

3.3 Một số kiến nghị nhằm đảm bảo tính khả thi của các giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn 17

Kết luận 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY