Đề tài Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤCLời nói đầu. 5Chương I: Cơ sở lý luận của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp 7 I.Khái niệm nguồn nhân lực và các đặc điểm cơ bản của nguồn nhân trong các doanh nghiệp. 7 II.Nội dung, nguyên tắc, mục đích, tổ chức phát triển nguồn nhân lực. 8 1.Nội dung. 8 2.Nguyên tắc và mục đích. 9 3.Tổ chức phát triển nguồn nhân lực. 10 III.Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 11 1.Xác định nhu cầu đào tạo. 11 1.1.Tại sao phải xác định nhu cầu. 11 1.2.Tiến trình đáp ứng sự thay đổi. 11 2.Tiến trình đào tạo và phát triển. 13 2.1.Mục tiêu. 13 2.2.Các phương pháp đào tạo và phát triển. 14Chương II: Thực trạng của công tác đào tạo và phát triểnnguồn nhân lực. 17 I.Thực trạng chung nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. 17 II.Thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực. 21Chương III: Giải pháp và kiến nghị. 24 I.Giải pháp. 24 1.Giải pháp vĩ mô. 24 2.Giải pháp vi mô. 27 II.Kiến nghị. 30Kết luận chung. 32Tài liệu tham khảo. 33

MỤC LỤC

Lời nói đầu. 5

Chương I: Cơ sở lý luận của công tác đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp 7

I.Khái niệm nguồn nhân lực và các đặc điểm cơ bản

của nguồn nhân trong các doanh nghiệp. 7 II.Nội dung, nguyên tắc, mục đích, tổ chức phát triển

nguồn nhân lực. 8

1.Nội dung. 8

2.Nguyên tắc và mục đích. 9

3.Tổ chức phát triển nguồn nhân lực. 10

III.Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 11

1.Xác định nhu cầu đào tạo. 11

1.1.Tại sao phải xác định nhu cầu. 11

1.2.Tiến trình đáp ứng sự thay đổi. 11

2.Tiến trình đào tạo và phát triển. 13

2.1.Mục tiêu. 13

2.2.Các phương pháp đào tạo và phát triển. 14

Chương II: Thực trạng của công tác đào tạo và phát triển

nguồn nhân lực. 17

I.Thực trạng chung nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. 17

II.Thực trạng về công tác đào tạo nguồn nhân lực. 21

Chương III: Giải pháp và kiến nghị. 24

I.Giải pháp. 24

1.Giải pháp vĩ mô. 24

2.Giải pháp vi mô. 27

II.Kiến nghị. 30

Kết luận chung. 32

Tài liệu tham khảo. 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY