Đề tài Công tác chuẩn bị nhân lực cho dự án nhà máy chế biến thực phẩm Như Thanh

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠCH ĐỊNH, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 3

I. lý luận cơ bản về hoạch định tnns 3

I.1 Khái niệm về hoạch định TNNS (kế hoạch hoá nhân lực). 3

I. 2. Nhiệm vụ của hoạch định TNNS 4

I.3 Vai trò của công tác hoạch định TNNS (kế hoạch hoá nguồn nhân lực) 4

I.4 Tiến trình hoạch định nhân sự. 5

1. Bước 1: Đề ra nhu cầu và dự báo nhu cầu. 6

2. Bước 2: Đề ra chính sách 8

3. Bước 3: Thực hiện các kế hoạch. 8

4. Bước 4. Kiểm tra và đánh giá 10

I.5 Các phương pháp dự báo tài nguyên nhân sự 10

1. Phân tích xu hướng (Trend Analysis) 10

2. Phân tích tỷ số nhân quả (Ration Analysis) 10

3. Phân tích tương quan (Correlation Analysis) 10

4. Sử dụng máy vi tính (Computer) 11

5. Phán đoán của cấp quản trị (Managerial Judgement) 11

6. Kỹ thuật Delphi 11

7.Các phương pháp khác. 12

II. Lý luận cơ bản về tuyển dụng lao động 12

II.1 Các khái niệm cơ bản. 12

1. Khái niệm về tuyển mộ nhân viên 12

2. Khái niệm về tuyển chọn 13

3. Khái niệm về tuyển dụng 13

II.2 Vai trò của tuyển dụng lao động đối với quản trị nhân lực trong một tổ chức 13

II. 3 Các yếu tố ảnh hưởng tới tuyển dụng. 14

1. Môi trường bên trong. 14

2. Môi trường bên ngoài. 15

II. 4 Phân tích công việc là cơ sở của tuyển dụng lao động. 15

II. 5 Quá trình tuyển dụng: 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY