Đề tài Công tác chăm lo xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình của hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

MỤC LỤC

Phần mở đầu.Trang 1

Phần nội dung.

1Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.

1.1 Cơ sở lý luận

1.1.1Nhận thức chung về gia đình

1.1.2Các quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Mính, của Đảng,của Hội LHPN Việt Nam về vấn đề gia đình

1.2 Cơ sở thực tiễn

2.Thực trạng công tác chăm lo xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình hội viên của Hội LHPN huyện Thanh Liêm

2.1 Khái quát đặc điểm chung tình hình huyện Thanh Liêm

2.2 Công tác chăm lo xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình hội viên của Hội LHPN huyện Thanh Liêm

2.2.1 Công tác chăm lo xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình hội viên của Hội LHPN huyện Thanh Liêm về đời sống kinh tế

2.2.2 Công tác chăm lo xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình về văn hoá tinh thần

2.2.3 Công tác chăm lo về chăm sóc sức khoẻ sinh sản-dân số kế hoạch hoá gia đình

3. Một số kết quả, nguyên nhân, giải pháp và khuyến nghị

3.1. Một số kết quả thành công và hạn chế

3.1.1 Kết quả thành công

3.1.2. Những hạn chế

3.2. Một số nguyên nhân thành công và hạn chế

3.2.1. Nguyên nhân thành công

3.2.2. Một số hạn chế

3.3 Một số giải pháp và khuyến nghị

Phần kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY