Đề tài Công nghệ xử lý bụi xi măng bằng lọc bụi tay áo

MỤC LỤCChương I : GIỚI THIỆU XI MĂNG VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG 31.1. Sơ lược về xi măng 31.2. Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam 31.2.1. Vai trò và nhu cầu xi măng 31.2.2. Phân loại xi măng 4Chương II : GIỚI THIỆU VỀ BỤI XI MĂNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 52.1. Sơ lược về bụi 52.2. Bụi xi măng 52.3. Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng và nguồn phát thải bụi trong quá trình sản xuất 6 2.4. Đặc trưng ô nhiễm bụi và khí thải của các nhà máy sản xuất xi măng 9 2.5. Các phương pháp xử lý 102.5.1. Phương pháp lọc bụi khô 10 . 2.5.1.1. Buồng lắng bụi 10 2.5.1.2. Cyclon 102.5.1.3. Hệ thống lọc túi vải 112.5.2. Phương pháp lọc bụi tĩnh điện 122.5.3. Phương pháp lọc bụi ướt 12Chương III : ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 153.1. Cơ sở lựa chọn 153.2. Sơ đồ công nghệ 16Chương IV : GIỚI THIỆU VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO 184.1. Các thiết bị lọc bụi 184.2. Thiết bị lọc bụi tay áo 174.2.1. Sơ đồ cấu tạo của thiết bị lọc bụi tay áo 194.2.2. Cơ chế của quá trình lọc 20 4.2.3. Nguyên lý hoạt động thiết bị lọc bụi tay áo 20 4.2.4. Vật liệu lọc của thiết bị lọc bụi tay áo 214.2.5. Thông số vận hành của thiết bị 224.3. Tính toán thiết bị 23Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 385.1. Kết luận 385.2. Kiến nghị 38TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

MỤC LỤC

Chương I : GIỚI THIỆU XI MĂNG

VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG 3

1.1. Sơ lược về xi măng 3

1.2. Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam 3

1.2.1. Vai trò và nhu cầu xi măng 3

1.2.2. Phân loại xi măng 4

Chương II : GIỚI THIỆU VỀ BỤI XI MĂNG

VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 5

2.1. Sơ lược về bụi 5

2.2. Bụi xi măng 5

2.3. Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng

và nguồn phát thải bụi trong quá trình sản xuất 6

2.4. Đặc trưng ô nhiễm bụi và khí thải của các nhà máy sản xuất xi măng 9 2.5. Các phương pháp xử lý 10

2.5.1. Phương pháp lọc bụi khô 10 . 2.5.1.1. Buồng lắng bụi 10 2.5.1.2. Cyclon 10

2.5.1.3. Hệ thống lọc túi vải 11

2.5.2. Phương pháp lọc bụi tĩnh điện 12

2.5.3. Phương pháp lọc bụi ướt 12

Chương III : ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 15

3.1. Cơ sở lựa chọn 15

3.2. Sơ đồ công nghệ 16

Chương IV : GIỚI THIỆU VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO 18

4.1. Các thiết bị lọc bụi 18

4.2. Thiết bị lọc bụi tay áo 17

4.2.1. Sơ đồ cấu tạo của thiết bị lọc bụi tay áo 19

4.2.2. Cơ chế của quá trình lọc 20

4.2.3. Nguyên lý hoạt động thiết bị lọc bụi tay áo 20

4.2.4. Vật liệu lọc của thiết bị lọc bụi tay áo 21

4.2.5. Thông số vận hành của thiết bị 22

4.3. Tính toán thiết bị 23

Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38

5.1. Kết luận 38

5.2. Kiến nghị 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY