Đề tài Công nghệ sản xuất đồ hộp dứa nước đường tại công ty rau quả Tiền Giang

MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY 1NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2LỜI MỞ ĐẦU 4LỜI CẢM ƠN 5PHẦN I: TỔNG QUAN NHÀ MÁY1.1. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY 71.2. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG 111.3. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 131.4. TỔ CHỨC NHÀ MÁY 14PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT2.1. YÊU CẦU NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TRƯỚC KHI CHẾ BIẾN 162.1.1. Yêu cầu của nguyên liệu 162.1.2. Phương pháp bảo quản 162.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 172.2.1 Quy trình sản xuất đồ hộp dứa nước đường 172.2.2. Thuyết minh quy trình 182.3. CÁC BIẾN ĐỔI XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN 252.3.1. Đồ hộp hư hỏng do vi sinh vật 252.3.2. Đồ hộp hư hỏng do các hiện tượng hóa học 262.3.3. Đồ hộp hư hỏng do các ảnh hưởng cơ lý 262.4. CÁC CÔNG ĐOẠN CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 272.5. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 282.6. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT THU HỒI SẢN PHẨM 29PHẦN III: THIẾT BỊ SẢN XUẤT3.1. THIẾT BỊ ĐỘT LÕI 313.2. THIẾT BỊ GỌT VỎ 333.3. THIẾT BỊ CẮT KHOANH 353.4. THIẾI BỊ GHÉP NẮP 37PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ4.1. KẾT LUẬN 404.2. KHUYẾN NGHỊ 40

MỤC LỤC Trang

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY 1

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2

LỜI MỞ ĐẦU 4

LỜI CẢM ƠN 5

PHẦN I: TỔNG QUAN NHÀ MÁY

1.1. GIỚI THIỆU NHÀ MÁY 7

1.2. SƠ ĐỒ MẶT BẰNG 11

1.3. DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 13

1.4. TỔ CHỨC NHÀ MÁY 14

PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

2.1. YÊU CẦU NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN TRƯỚC KHI CHẾ BIẾN 16

2.1.1. Yêu cầu của nguyên liệu 16

2.1.2. Phương pháp bảo quản 16

2.2. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 17

2.2.1 Quy trình sản xuất đồ hộp dứa nước đường 17

2.2.2. Thuyết minh quy trình 18

2.3. CÁC BIẾN ĐỔI XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN 25

2.3.1. Đồ hộp hư hỏng do vi sinh vật 25

2.3.2. Đồ hộp hư hỏng do các hiện tượng hóa học 26

2.3.3. Đồ hộp hư hỏng do các ảnh hưởng cơ lý 26

2.4. CÁC CÔNG ĐOẠN CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 27

2.5. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 28

2.6. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT THU HỒI SẢN PHẨM 29

PHẦN III: THIẾT BỊ SẢN XUẤT

3.1. THIẾT BỊ ĐỘT LÕI 31

3.2. THIẾT BỊ GỌT VỎ 33

3.3. THIẾT BỊ CẮT KHOANH 35

3.4. THIẾI BỊ GHÉP NẮP 37

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

4.1. KẾT LUẬN 40

4.2. KHUYẾN NGHỊ 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY