Đề tài Công nghệ sản xuất dầu thực vật

MỤC LỤC  TrangMục lục 2Mở đầu 3Phần 1: Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm dầu thực vật tinh luyện 4 I. Tổng quan về nguồn nguyên liệu 4 I.1 .Cây lạc ( Đậu phộng) 4 I.2 .Đậu Tương(hay đậu nành) 4 I.3 .Cây Dừa ( Cây dầu dừa ) 5 I.4 .Cây Mè ( Cây Vừng ) 6 I.5 .Một Số Nguyên Liệu khác 7II. Tổng quan về sản phẩm dầu thực vật 7 II.1 .Khái niệm dầu tinh luyện 7 II.2 .Giá trị dinh dưỡng 8 II.3 .Vị trí nhánh dầu thực vật ở nước ta hiện nay 9III.Cơ sở lý thuyết 10 III.1 .Các phương pháp sản xuất dầu thô 10 III.2 .Phương pháp trích ly 12Phần 2: Quy trình công nghệ sản xuất dầu thực vật 13 I . .Quy trình công nghệ sản xuất dầu thực vật thô 13 II. .Quy trình công nghệ tinh luyện dầu thực vật 28Phần 3: Tiêu chuẩn chất lượng và yếu tố ảnh hưởng 35 I. Chỉ tiêu chất lượng 35 II. Tiêu chuẩn Việt Nam 37 III. Những Nhân tố ảnh hưởng 38 IV. Sử Dụng và bảo quản sản phẩm 39Kết luận 41Tài liệu tham khảo 41

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 2

Mở đầu 3

Phần 1: Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm dầu thực vật tinh luyện 4

I. Tổng quan về nguồn nguyên liệu 4

I.1 .Cây lạc ( Đậu phộng) 4

I.2 .Đậu Tương(hay đậu nành) 4

I.3 .Cây Dừa ( Cây dầu dừa ) 5

I.4 .Cây Mè ( Cây Vừng ) 6

I.5 .Một Số Nguyên Liệu khác 7

II. Tổng quan về sản phẩm dầu thực vật 7

II.1 .Khái niệm dầu tinh luyện 7

II.2 .Giá trị dinh dưỡng 8

II.3 .Vị trí nhánh dầu thực vật ở nước ta hiện nay 9

III.Cơ sở lý thuyết 10

III.1 .Các phương pháp sản xuất dầu thô 10

III.2 .Phương pháp trích ly 12

Phần 2: Quy trình công nghệ sản xuất dầu thực vật 13

I . .Quy trình công nghệ sản xuất dầu thực vật thô 13

II. .Quy trình công nghệ tinh luyện dầu thực vật 28

Phần 3: Tiêu chuẩn chất lượng và yếu tố ảnh hưởng 35

I. Chỉ tiêu chất lượng 35

II. Tiêu chuẩn Việt Nam 37

III. Những Nhân tố ảnh hưởng 38

IV. Sử Dụng và bảo quản sản phẩm 39

Kết luận 41

Tài liệu tham khảo 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY