Đề tài Công nghệ sản xuất bún

MỤC LỤC MỤC LỤC 1PHỤ LỤC 2Phụ lục 1: Tra cứu bảng 2Phụ lục 2: Tra cứu hình 2CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BÚN 3I. Giới thiệu chung 3II. Khái niệm 3III. Phân loại 3IV. Nguyên liệu 4CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7I. Sơ đồ quy trình công nghệ 7II. Giải thích quy trình công nghệ 7CHƯƠNG III: SẢN PHẨM 13I. Mô tả sản phẩm 13II. Thành phần dinh dưỡng 13III. Các dạng sản phẩm bún 14IV. Vấn đề vệ sinh trong sản xuất bún 14CHƯƠNG IV: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ 16TÀI LIỆU THAM KHẢO 18            PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tra cứu các bảng 2Bảng 1: Một số loại gạo tẻ ở Việt Nam 4Bảng 2: Chỉ tiêu cảm quan của nước 6 Bảng 3: Chỉ tiêu hoá lý của nước 6Bảng 4: Chỉ tiêu vi sinh của nước 6Bảng 5: Bảng so sánh giữa nghiền ướt và nghiên thô 8Bảng 6: Thành phần dinh dưỡng trong 100g bún tươi 13  Phụ lục 2: Tra cứu các hình 2Hình 1: Thiết bị nhào trộn 10Hình 2: Ép đùn bún 11 Hình 3: Thiết bị ép đùn nguội 11Hình 4: Luộc bún 12Hình 5: Bún thành phẩm 13 Hình 6: Các sản phẩm bún 16

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

PHỤ LỤC 2

Phụ lục 1: Tra cứu bảng 2

Phụ lục 2: Tra cứu hình 2

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ BÚN 3

I. Giới thiệu chung 3

II. Khái niệm 3

III. Phân loại 3

IV. Nguyên liệu 4

CHƯƠNG II: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7

I. Sơ đồ quy trình công nghệ 7

II. Giải thích quy trình công nghệ 7

CHƯƠNG III: SẢN PHẨM 13

I. Mô tả sản phẩm 13

II. Thành phần dinh dưỡng 13

III. Các dạng sản phẩm bún 14

IV. Vấn đề vệ sinh trong sản xuất bún 14

CHƯƠNG IV: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ 16

TÀI LIỆU THAM KHẢO 18

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Tra cứu các bảng 2

Bảng 1: Một số loại gạo tẻ ở Việt Nam 4

Bảng 2: Chỉ tiêu cảm quan của nước 6

Bảng 3: Chỉ tiêu hoá lý của nước 6

Bảng 4: Chỉ tiêu vi sinh của nước 6

Bảng 5: Bảng so sánh giữa nghiền ướt và nghiên thô 8

Bảng 6: Thành phần dinh dưỡng trong 100g bún tươi 13

Phụ lục 2: Tra cứu các hình 2

Hình 1: Thiết bị nhào trộn 10

Hình 2: Ép đùn bún 11

Hình 3: Thiết bị ép đùn nguội 11

Hình 4: Luộc bún 12

Hình 5: Bún thành phẩm 13

Hình 6: Các sản phẩm bún 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY