Đề tài Công nghệ sản xuất bánh Biscuit

MỤC LỤC Trang I. TỔNG QUAN: 11. TỔNG QUAN VỀ BÁNH BISCUIT: 1.1. Nguồn gốc 1.2. Phân loại 1.3. Đặc tính 1.4. Giá trị dinh dưỡng 1.5. Giá trị sử dụng 1.6. Sản phẩm trên thị trường 2. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU: 2.1. Bột mì 2.2. Đường 2.3. Chất béo 2.4. Trứng 2.5. Bột nở 2.6. Muối 2.7. Hương liệu: II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH BISCUIT: 1. Sơ đồ quy trình 2. Thuyết minh quy trình 2.1. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu 2.2. Nhào bột 2.3. Tạo hình 2.4. Nướng 2.5. Làm nguội 2.6. Bao gói 3. Tỉ lệ phối trộn III.THIẾT BỊ MÁY MÓC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH: IV.CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 1.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm: V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

MỤC LỤC Trang

I. TỔNG QUAN: 1

1. TỔNG QUAN VỀ BÁNH BISCUIT:

1.1. Nguồn gốc

1.2. Phân loại

1.3. Đặc tính

1.4. Giá trị dinh dưỡng

1.5. Giá trị sử dụng

1.6. Sản phẩm trên thị trường

2. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU:

2.1. Bột mì

2.2. Đường

2.3. Chất béo

2.4. Trứng

2.5. Bột nở

2.6. Muối

2.7. Hương liệu:

II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÁNH BISCUIT:

1. Sơ đồ quy trình

2. Thuyết minh quy trình

2.1. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu

2.2. Nhào bột

2.3. Tạo hình

2.4. Nướng

2.5. Làm nguội

2.6. Bao gói

3. Tỉ lệ phối trộn

III.THIẾT BỊ MÁY MÓC SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH:

IV.CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

1.Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm:

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm:

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY