Đề tài Công cụ marketing nhằm nâng cao doanh số từ dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông thôn Việt Nam

CƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 1

1.1 Những nhận thức cơ bản về dịch vụ thẻ 1

1.1.1 Khái niệm và phân loại 1

1.1.1.1 Khái niệm 1

1.1.1.2 Phân loại 4

1.1.2 Vai trò và tính tiện ích của thẻ thanh toán 7

1.1.2.1 Đối với chủ thẻ 7

1.1.2.2 Đối với ĐVCNT 9

1.1.2.3 Đối với ngân hàng 10

1.1.2.4 Đối với nền kinh tế xã hội 12

1.1.3 Quá trình phát triển của dịch vụ thẻ 13

1.1.3.1 Trên thế giới 13

1.1.3.2 Tại Việt Nam 16

1.2 Vai trò của Marketing trong hoạt động thẻ 19

1.2.1 Sự cần thiết của Marketing trong hoạt động ngân hàng nói chung 19

1.2.2 Vai trò của marketing đối với dịch vụ thẻ tại Việt Nam hiện nay 23

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ TẠI NHNT VN 26

2.1. Vài nét về Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 26

2.2 Vị trí của dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh của NHNT VN 27

2.2.1 Giới thiệu sơ lược về dịch vụ thẻ do NHNT cung cấp 27

2.2.2 Vị trí của dịch vụ thẻ trong hoạt động kinh doanh của NHNT VN 30

2.3 Tình hình hoạt động marketing tại NHNT VN 39

2.3.1 Nghiên cứu và xác định thị trường mục tiêu 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY