Đề tài Cơ sở lựa chọn các phương pháp định giá bất động sản ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤCTrang A.Lời mở đầu 1B.Nội dung 3Chương 1: Cơ sở khoa học về định giá bất động sản 3I.Những vấn đề cơ bản về định giá bất động sản. 31.Khái niệm, vai trò định giá bất động sản. 31.1.Khái niệm định giá bất động sản. 31.2.Vai trò định giá bất động sản. 32.Căn cứ, nguyên tắc định giá bất động sản. 42.1.Căn cứ định giá bất động sản. 42.2.Nguyên tắc định giá bất động sản. 53.Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bất động sản. 73.1.Yếu tố khách quan 73.2.Yếu tố chủ quan 8II.Các phương pháp định giá bất động sản. 91.Phương pháp so sánh 91.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu. 91.2.Ưu nhược điểm 101.3.Áp dụng 102.Phương pháp chi phí 112.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu. 112.2.Ưu nhược điểm 112.3.Áp dụng 123.Phương pháp đầu tư 123.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 123.2.Ưu nhược điểm 133.3.Áp dụng 134.Phương pháp thặng dư 134.1.Khái niệm, đặc điểm,yêu cầu 134.2.Ưu nhược điểm 144.3.Áp dụng 145.Phương pháp lợi nhuận 145.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 145.2.Ưu nhược điểm 155.3.Áp dụng 15III.Cơ sở lựa chọn các phương pháp định giá bất động sản. 161.Mục tiêu định giá 162.Loại hình bất động sản 173.Điều kiện thông tin và thị trường 18Chương 2: Các phương pháp định giá bất động sản ở Việt Nam 191.Khái quát về tình hình định giá bất động sản ở Việt Nam. 192.Các phương pháp áp dụng trong định giá bất động sản Việt Nam. 213.Đề xuất giải pháp để lựa chọn phương pháp phù hợp. 25C.Kết luận 29

MỤC LỤC

Trang

A.Lời mở đầu 1

B.Nội dung 3

Chương 1: Cơ sở khoa học về định giá bất động sản 3

I.Những vấn đề cơ bản về định giá bất động sản. 3

1.Khái niệm, vai trò định giá bất động sản. 3

1.1.Khái niệm định giá bất động sản. 3

1.2.Vai trò định giá bất động sản. 3

2.Căn cứ, nguyên tắc định giá bất động sản. 4

2.1.Căn cứ định giá bất động sản. 4

2.2.Nguyên tắc định giá bất động sản. 5

3.Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá bất động sản. 7

3.1.Yếu tố khách quan 7

3.2.Yếu tố chủ quan 8

II.Các phương pháp định giá bất động sản. 9

1.Phương pháp so sánh 9

1.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu. 9

1.2.Ưu nhược điểm 10

1.3.Áp dụng 10

2.Phương pháp chi phí 11

2.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu. 11

2.2.Ưu nhược điểm 11

2.3.Áp dụng 12

3.Phương pháp đầu tư 12

3.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 12

3.2.Ưu nhược điểm 13

3.3.Áp dụng 13

4.Phương pháp thặng dư 13

4.1.Khái niệm, đặc điểm,yêu cầu 13

4.2.Ưu nhược điểm 14

4.3.Áp dụng 14

5.Phương pháp lợi nhuận 14

5.1.Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 14

5.2.Ưu nhược điểm 15

5.3.Áp dụng 15

III.Cơ sở lựa chọn các phương pháp định giá bất động sản. 16

1.Mục tiêu định giá 16

2.Loại hình bất động sản 17

3.Điều kiện thông tin và thị trường 18

Chương 2: Các phương pháp định giá bất động sản ở Việt Nam 19

1.Khái quát về tình hình định giá bất động sản ở Việt Nam. 19

2.Các phương pháp áp dụng trong định giá bất động sản Việt Nam. 21

3.Đề xuất giải pháp để lựa chọn phương pháp phù hợp. 25

C.Kết luận 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY