Đề tài Cơ sở lý luận, thực tiễn và hệ thống giải pháp để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Công cuộc CNH & HĐH ở nước ta diễn ra muộn nên có điều kiện rút kinh nghiệm và tiếp thu những công nghệ mới sẵn có trên thế giới. Tình hình chính trị,xã hội ổn định,nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã được hình thành và có những bước phát triển nhất định.

Đất nước ta sau 10 năm đổi mới đã đi ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhiều tiền đề cần thiết cho CNH & HĐH đã được tạo ra, chúng ta đã và đang có những thế và lực mới cả ở bên trong và bên ngoài để bước vào một tthời kỳ phát triển mới.

Tầm quan trọng của vị trí địa lý là thuận lợi khiến cho chúng ta có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm,thông thương với nước ngoài. Hơn nữa cũng tạo ra điều kiện cho sự đầu tư cho nước ngoài. Vị trí địa lý thuận lợi cũng kèm theo bên cạnh sự xuất hiện nhiều khoáng sản, là yếu tố cần thiết cho chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn này.

Nguồn nhân lực của chúng ta rất dồi dào. Nước ta có đội ngũ ngũ tri thức có tư chất có trí tuệ cao đã trưởng thành cùng với sự phát triển của đất nước,có đội ngũ lao động có học vấn tương đối cao, lực lượng lao động có trình độ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo tương đối lớn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY