Đề tài Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU: 2

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC CỔ PHẦN HOÁ: 3

1.1. Cổ phần hoá: 3

1.2. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: 3

1.3. Cơ sở lý luận và thực tiễn 4

1.4. Nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: 6

1.5. Mục tiêu cổ phần hoá: 10

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỔ PHẦN HOÁ: 11

2.1. Những thành tựu của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: 11

2.2. Những hạn chế của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơc: 17

2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá DNNN: 20

2.3.1.Các giải pháp đẩy mạnh sắp xếp cổ phần hoá DNNN: 20

2.3.2.Hoàn chỉnh các cơ chế chính sách tài chính đối với DN: 21

2.3.3. Đổi mới phương thức quản lý đối với doanh nghiệp: 22

LỜI KẾT: 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY