Đề tài Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước - Làm gì để đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa ở Việt Nam hiện nay

Theo báo cáo của bộ tài chính, những năm đầu của thập niên 90, các DNNN Việt Nam "chiếm vị trí chủ đạo, hoạt động trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế" chủ yếu trong tình trạng thiết bị lạc hậu từ 3 đến 5 thế hệ. Cơ cấu kinh tế chưa phù hợp, chủ yếu là ngành nông nghiệp chiếm 27%, thương mại chiếm 43%, công nghiệp và xây dựng chiếm 30% ( trong khi các nước đang phát triển khác là 70% - 80%) cơ cấu vốn chưa hợp lý, 81% là cố định, 19% lưu động, quy mô của các doanh nghiệp nhỏ (dưới 1 tỷ đồng) chiếm 68% thực tế trên đã khiến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp rất thấp, mỗi đồng vốn chỉ tạo được 2,3 đồng doanh thu và 0,1 đồng lợi nhuận. Tài sản cố định của các doanh nghiệp chiếm từ 70-80% nhưng chỉ cung cấp được 44% tổng sản phẩm xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thế Giới, với thực trạng đáng buồn này các DNNN không đủ sức cạnh tranh khi Việt Nam ra nhập các tổ chức Thương Mại khu vực và Thế Giới. Vì vậy để tạo chỗ đứng trên thương trường Việt Nam cần phải cải cách DNNN để tìm ra con đường mơí cho sự phát triển. Đó là cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước đa dạng hoá các loại hình doanh nghiệp, các phương thức sản xuất, liên doanh liên kết với nước ngoài để tận dụng nguồn vốn, nâng cấp trang thiết bị lạc hậu, tiếp cận phương thức quản lý tiên tiến.

Theo báo cáo của bộ tài chính, những năm đầu của thập niên 90, các DNNN Việt Nam "chiếm vị trí chủ đạo, hoạt động trong lĩnh vực then chốt của nền kinh tế" chủ yếu trong tình trạng thiết bị lạc hậu từ 3 đến 5 thế hệ. Cơ cấu kinh tế chưa phù hợp, chủ yếu là ngành nông nghiệp chiếm 27%, thương mại chiếm 43%, công nghiệp và xây dựng chiếm 30% ( trong khi các nước đang phát triển khác là 70% - 80%) cơ cấu vốn chưa hợp lý, 81% là cố định, 19% lưu động, quy mô của các doanh nghiệp nhỏ (dưới 1 tỷ đồng) chiếm 68% thực tế trên đã khiến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp rất thấp, mỗi đồng vốn chỉ tạo được 2,3 đồng doanh thu và 0,1 đồng lợi nhuận. Tài sản cố định của các doanh nghiệp chiếm từ 70-80% nhưng chỉ cung cấp được 44% tổng sản phẩm xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thế Giới, với thực trạng đáng buồn này các DNNN không đủ sức cạnh tranh khi Việt Nam ra nhập các tổ chức Thương Mại khu vực và Thế Giới. Vì vậy để tạo chỗ đứng trên thương trường Việt Nam cần phải cải cách DNNN để tìm ra con đường mơí cho sự phát triển. Đó là cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước đa dạng hoá các loại hình doanh nghiệp, các phương thức sản xuất, liên doanh liên kết với nước ngoài để tận dụng nguồn vốn, nâng cấp trang thiết bị lạc hậu, tiếp cận phương thức quản lý tiên tiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY