Đề tài Cơ hội và nguy cơ của các doanh nghiệp quảng cáo Việt nam trong môi trường hội nhập WTO

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2PHẦN 1.Thực trạng các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 31.1. Sơ qua về lịch sử phát triển ngành quản cáo ở Việt Nam 31.2. Những vấn đề của các Doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 31.2.1. Thị phần của các doanh nghiệp quảng cáo Việt nam 31.2.2. Môi trường pháp lý và quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo 41.2.2.1 Tình hình chung về quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo 51.2.2.2 Chính sách bảo hộ và khống chế mức quảng cáo 61.2.3 Sự yếu kém của các doanh nghiệp quảng cáo trong nước. 71.2.3.1. Chưa có chiến lược kinh doanh lâu dài 71.2.3.2 Năng lực yếu kém 81.2.4 Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu 91.2.5. Cạnh tranh không lành mạnh 10PHẦN II. Cơ hội và nguy cơ của các doanh nghiệo quảng cáo Việt nam trong môi trường hội nhập WTO 112.1.Cơ hội đối với các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 112.1.1.Thị trường quảng cáo mở rộng 112.1.2. Cơ hội tiếp nhận nguồn vốn đầu tư, học tập kinh nghiệm công nghệ tiên tiến 122.2.Những thách thức đối với các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 132.2.1.Cạnh tranh khốc liệt hơn 132.2.2 Các chính sách bảo hộ dần dỡ bỏ 14PHẦN III. Một số đề xuất tháo gỡ khó khăn và phát triển các doanh nghiệp quảng cáo 163.1.Về phía nhà nước 163.2 Về phía các doanh nghiệp quảng cáo. 18Kết luận 20Tài liệu tham khảo 22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

PHẦN 1.Thực trạng các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 3

1.1. Sơ qua về lịch sử phát triển ngành quản cáo ở Việt Nam 3

1.2. Những vấn đề của các Doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 3

1.2.1. Thị phần của các doanh nghiệp quảng cáo Việt nam 3

1.2.2. Môi trường pháp lý và quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo 4

1.2.2.1 Tình hình chung về quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo 5

1.2.2.2 Chính sách bảo hộ và khống chế mức quảng cáo 6

1.2.3 Sự yếu kém của các doanh nghiệp quảng cáo trong nước. 7

1.2.3.1. Chưa có chiến lược kinh doanh lâu dài 7

1.2.3.2 Năng lực yếu kém 8

1.2.4 Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu 9

1.2.5. Cạnh tranh không lành mạnh 10

PHẦN II. Cơ hội và nguy cơ của các doanh nghiệo quảng cáo Việt nam trong môi trường hội nhập WTO 11

2.1.Cơ hội đối với các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 11

2.1.1.Thị trường quảng cáo mở rộng 11

2.1.2. Cơ hội tiếp nhận nguồn vốn đầu tư, học tập kinh nghiệm công nghệ tiên tiến 12

2.2.Những thách thức đối với các doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam 13

2.2.1.Cạnh tranh khốc liệt hơn 13

2.2.2 Các chính sách bảo hộ dần dỡ bỏ 14

PHẦN III. Một số đề xuất tháo gỡ khó khăn và phát triển các doanh nghiệp quảng cáo 16

3.1.Về phía nhà nước 16

3.2 Về phía các doanh nghiệp quảng cáo. 18

Kết luận 20

Tài liệu tham khảo 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY