Đề tài Cơ cấu, tổ chức và đối tượng, thẩm quyền của cơ quan tài phán hành chính Việt Nam

PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Lý do làm đề tài.

2. Ý nghĩa.

3. Phân tích đối tượng và phạm vi, mục đích để nghiên cứu.

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.

1. 1 Khái quát chungvề Tài phán hành chính và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền.

1. 1. 1 Khái niệm Tài phán hành chính.

1. 1. 1. 1 Khái niệm Tài phán .

1. 1. 1. 2 Khái niệm Tài phán hành chính.

1. 1. 2 Vai trò và vị trí của Tài phán trong bộ máy Nhà nước.

1. 2 Một số cơ quan Tài phán hành chính trên Thế giới.

1. 2. 1. 1 Hệ thống Tài phán hành chính Anh - Mỹ.

1. 2. 1. 2 Hệ thống Tài phán hành chính Pháp.

1. 2. 2 Tổ chức cơ quan Tài phán hành chính ở một số nước trên thế giớí.

1. 2. 3 Quan điểm về Tài phán hành chính ở các nước XHCN

1. 2. 3. 1 Nhà nước thống nhất phân công quyền lực giữa quyền lập pháp hành pháp tư pháp .

1. 2. 3. 2 Thiết lập Tài phán hành chính , một thiết chế quan trọngtrong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.

1. 3 Nghành Tài phán hành chính ở Việt nam.

1. 3. 1 Khiếu nại tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo ở Việt nam.

1. 3. 2 Việc thiết lập cơ quan Tài phán hành chính:

CHƯƠNG II: CƠ CẤU, TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG, THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH VIỆT NAM.

- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Tài phán hành chính.

- Tổ chức hoạt động của toà án tối cao ở Việt nam.

+ Cấp quận huyện.

+ Cấp thành phố.

+ Cấp Toà án tối cao.

- Thẩm quyền xét xử.

- Các giai đoạn, thủ tục về toà án hành chính.

CHƯƠNG III. NHỮNG VẤN ĐỀ HOÀN THIỆN TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM.

+ Nêu mở rộng một số thẩm quyền của toà án trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

+ Hoàn thiện Pháp luật hành chính

+ Kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ thẩm phán hành chính

+ Cải cánh cách thức tổ chức xét xử hành chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY