Đề tài Cơ cấu tổ chức trực tuyến - Ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng

LỜI MỞ ĐẦU 1

I. Tổ chức và cơ cấu tổ chức quản lýý. 2

1. Tổ chức và đặc điểm hình thành nên tổ chức. 2

2. Cơ cấu tổ chức quản lýý. 2

2.1. Khái niệm: 2

2.2. Các loại hình cơ cấu tổ chức. 3

2.3. Những yêu cầu của cơ cấu tổ chức quản lýý. 3

II. Cơ cấu tổ chức trực tuyến – ưu nhược điểm và vi áp dụng. 4

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức trực tuyến. 4

2. Đặc điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến. 4

3. Các hình thức tổ chức trong cơ cấu tổ chức trực tuyến. 5

4. Ưu nhược điểm của cơ cấu tổ chức trực tuyến. 7

4.1. Ưu điểm. 7

4.2. Nhược điểm. 8

5.Phạm vi áp dụng cơ cấu tổ chức trực tuyến. 8

III. Liên hệ thực tế tới Công ty TNHH Quảng Hà. 9

KẾT LUẬN 11

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY