Đề tài Chương trình quản lí khách sạn

MỤC LỤC  TrangPhần I : Giới thiệu chung về chương trình 4 I.1 : Mục đích của chương trình 4 I.2: Yêu cầu 4 I.3 : Hạn chế 6Phần II : Cơ sở dữ liệu 6Chương 1: Bảng 6 II.1.1: Table:chiphidv ( chi phí dịch vụ) 6 II.1.2: Table: dichvu (dịch vụ ) 6 II.1.3: Table: loaiphong ( loại phòng) 6 II.1.4: Table: phong ( phòng). 7 II.1.5: Table: thuephong ( phòng). 7 II.1.6: Table:ttkhachthue ( thông tin khách thuê). 7Chương 2 : Truy vấn 8 II.2.1: Thongke (thống kê). 8 II.2.2: Thu. 8 II.2.3: Tiendv (tiền dịch vụ). 9 II.2.4: Tientp (tiền thuê phòng). 9 II.2.5: Ttkt(thông tin khách thuê). 10Phần III: Giao diện chính. 11 III.1:Đăng nhập. 11 III.2:Giao diện chính. 11 III.3:Đăng kí phòng thuê. 12 III.4:Sửa thông tin 15 III.5: Tính tiền phòng thuê. 16 III.6:Tính tiền dịch vụ 17 III.7:In hoá đơn. 19 III.8: Cập nhập. 20 III.8.1:Cập nhập thông tin khách thuê. 21 III.8.2:Cập nhập dịch vụ 22 III.9: Tìm kiếm 23 III.9.1:Tìm kiếm thông tin tổng hợp 23 III.9.2:Tìm kiếm thông tin chi tiết 24 III.10: Công cụ 25 III.11: Trợ giúp. 26 III.12: Báo cáo. .27 III.12.1: Báo cáo danh sách khách thuê 28 III.12.2: thống kê 28

MỤC LỤC

Trang

Phần I : Giới thiệu chung về chương trình 4

I.1 : Mục đích của chương trình 4

I.2: Yêu cầu 4

I.3 : Hạn chế 6

Phần II : Cơ sở dữ liệu 6

Chương 1: Bảng 6

II.1.1: Table:chiphidv ( chi phí dịch vụ) 6

II.1.2: Table: dichvu (dịch vụ ) 6

II.1.3: Table: loaiphong ( loại phòng) 6

II.1.4: Table: phong ( phòng). 7

II.1.5: Table: thuephong ( phòng). 7

II.1.6: Table:ttkhachthue ( thông tin khách thuê). 7

Chương 2 : Truy vấn 8

II.2.1: Thongke (thống kê). 8

II.2.2: Thu. 8

II.2.3: Tiendv (tiền dịch vụ). 9

II.2.4: Tientp (tiền thuê phòng). 9

II.2.5: Ttkt(thông tin khách thuê). 10

Phần III: Giao diện chính. 11

III.1:Đăng nhập. 11

III.2:Giao diện chính. 11

III.3:Đăng kí phòng thuê. 12

III.4:Sửa thông tin 15

III.5: Tính tiền phòng thuê. 16

III.6:Tính tiền dịch vụ 17

III.7:In hoá đơn. 19

III.8: Cập nhập. 20

III.8.1:Cập nhập thông tin khách thuê. 21

III.8.2:Cập nhập dịch vụ 22

III.9: Tìm kiếm 23

III.9.1:Tìm kiếm thông tin tổng hợp 23

III.9.2:Tìm kiếm thông tin chi tiết 24

III.10: Công cụ 25

III.11: Trợ giúp. 26

III.12: Báo cáo. .27

III.12.1: Báo cáo danh sách khách thuê 28

III.12.2: thống kê 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY