Đề tài Chương trình quản lý nhân sự trường đại học an ninh nhân dân

Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows. Bằng những công cụ có sẵn hết sức thuận tiện và hiệu quả của mình, Access đã giúp cho người sử dụng giải quyết được khá nhiều các vấn đề thường gặp trong công việc quản trị cơ sở dữ liệu.Access cung cấp cho ta 6 công cụ đó là: Bảng (Table), truy vấn (Query), biểu mẫu (Form), báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module).Với 5 công cụ đầu, trong một số bài toán quản lý hay thống kê, ta có thể dễ dàng xây dựng được một trương trình với giao diện khá đẹp mà chưa phải viết bất kỳ một hàm hay thủ tục nào cả. Công cụ thứ 6 là Module dùng để chứa hàm/ thủ tục viết bằng Access Basic để giải quyết các phần việc quá khó khăn đối với 5 công cụ trước, do đó làm tăng sức mạnh của Access.

Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows. Bằng những công cụ có sẵn hết sức thuận tiện và hiệu quả của mình, Access đã giúp cho người sử dụng giải quyết được khá nhiều các vấn đề thường gặp trong công việc quản trị cơ sở dữ liệu.

Access cung cấp cho ta 6 công cụ đó là: Bảng (Table), truy vấn (Query), biểu mẫu (Form), báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module).

Với 5 công cụ đầu, trong một số bài toán quản lý hay thống kê, ta có thể dễ dàng xây dựng được một trương trình với giao diện khá đẹp mà chưa phải viết bất kỳ một hàm hay thủ tục nào cả. Công cụ thứ 6 là Module dùng để chứa hàm/ thủ tục viết bằng Access Basic để giải quyết các phần việc quá khó khăn đối với 5 công cụ trước, do đó làm tăng sức mạnh của Access.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY