Đề tài Chứng khoán phái sinh và khả năng áp dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 31.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 31.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán 31.1.2 Khái niệm về chứng khoán phái sinh 51.1.3 Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán. 61.1.3.1 Chứng khoán phái sinh giúp phòng ngừa rủi ro . 61.1.3.2 Chứng khoán phái sinh được nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ . 71.2 CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI LOẠI. 81.2.1 Chứng quyền (rights) 81.2.2 Chứng khế ( warrants ) . 111.2.3 Hợp đồng tương lai ( futures ) 151.2.3.2 Hợp đồng tương lai ( futures) . 161.2.4 Hợp đồng quyền lựa chọn ( options ) . 20PHẦN II : KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN KHOÁN SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 262.1 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 262.2 ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 27LỜI KẾT LUẬN 29TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I : CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 3

1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 3

1.1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán 3

1.1.2 Khái niệm về chứng khoán phái sinh 5

1.1.3 Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán. 6

1.1.3.1 Chứng khoán phái sinh giúp phòng ngừa rủi ro . 6

1.1.3.2 Chứng khoán phái sinh được nhà đầu tư sử dụng để đầu cơ . 7

1.2 CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI LOẠI. 8

1.2.1 Chứng quyền (rights) 8

1.2.2 Chứng khế ( warrants ) . 11

1.2.3 Hợp đồng tương lai ( futures ) 15

1.2.3.2 Hợp đồng tương lai ( futures) . 16

1.2.4 Hợp đồng quyền lựa chọn ( options ) . 20

PHẦN II : KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN KHOÁN SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 26

2.1 THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 26

2.2 ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 27

LỜI KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY