Đề tài Chính sách tiền tệ và tình hình thực hiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 1986 đến 2000

LỜI CẢM ƠN

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2

I. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 2

I.1. Khái niệm và vai trò của chính sách tiền tệ. 2

I.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ 3

I.3. Nội dung của chính sách tiền tệ. 7

II. CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 9

II.1. Các công cụ trực tiếp. 9

II.2. Các công cụ gián tiếp 11

II.3. Kinh nghiệm về các chính sách tiền tệ trên thế giới 16

PHẦN II: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TỪ 1986-2000. 19

I. TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM( TỪ 1986 – 2000) 19

II. CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ. 20

II.1. Giai đoạn 1986 - 1988 20

II.2. Giai đoạn 1989 - 1991 20

II.3. Giai đoạn 1992 - 1995 21

II.4. Giai đọan 1996 - 2000. 22

III. NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC DO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐÚNG HƯỚNG PHÙ HỢP VỚI DIỄN BIẾN CỦA NỀN KINH TẾ. 24

III.1. Về chính sách lãi suất. 25

III.2. Về chính sách tỷ giá. 25

III.3. Về thị trường tín dụng. 26

III.4. Về thị trường tài chính thứ cấp. 26

III.5. Vềviệc kiềm chế lạm phát và ổn định sức mua đồng VNĐ. 27

IV. NHỮNG TỒN TẠI TRONG SỬ DỤNG CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM VÀ NGUYÊN NHÂN 28

IV.1. Những tồn tại trong cơ chế lãi suất hiện hành. 29

IV.2. Những tồn tại trong tái cấp vốn và kiểm soát lượng tiền cung ứng. 30

IV.3. Những tồn tại trong quy chế dự trữ bắt buộc. 30

PHẦN III: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 31

I. CẢI CÁCH QUY CHẾ DỰ TRỮ BẮT BUỘC SAO CHO PHÙ HỢP VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ MỤC ĐÍCH KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 32

II. PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞPHÙ HỢP VỚI QUY MÔ NỀN KINH TẾ: 33

III. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ ĐIỀU HÀNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ MỘT CÁCH HỢP LÝ: 34

III.1. Cải cách đối với ngân hàng trung ương: 35

III.2. Cải cách đối với NHTM 36

IV. PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ GIỮA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VỚI CÁC CHÍNH SÁCH VĨ MÔ KHÁC: 38

IV.1. Ngân sách nhà nước: 38

IV.2. Hoàn thiện quy chế pháp lý: 38

IV.3. Phối hợp đồng bộ CSTT với chính sách kinh tế vĩ mô khác: 38

KẾT LUẬN 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY