Đề tài Chính sách tiền tệ - Chính sách lãi suất và nghiệp vụ thị trường mở trong hệ thống chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

Lời nói đầu 1

Phần I: Chính sách tiền tệ quốc gia 3

I. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. 3

1. Quan điểm về chính sách tiền tệ quốc gia. 3

2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ. 4

II. Các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia: 7

1. Cơ chế tác động của các công cụ chính sách tiền tệ đến các biến số kinh tế vĩ mô. 8

2. Các công cụ của chính sách tiền tệ. 11

Phần II. Chính sách lãi suất và hoạt động của thị trường mở ở Việt Nam thời gian qua 15

I. Điều hành chính sách lãi suất của NHNN thời gian qua. 15

1. Cơ chế điều hành chính sách lãi suất ở Việt Nam. 15

2. Kết quả của việc điều hành chính sách tiền tệ thông qua chính sách lãi suất, hạn chế của cơ chế điều chỉnh trực tiếp. 20

II. Nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. 24

1. Thực tiễn hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian qua 24

2. Khắc phục hạn chế của hoạt động nghiệp vụ thị trường mở để nâng cao hiệu quả tác động của nghiệp vụ thị trường mở của chính sách tiền tệ. 26

Kết luận 31

Tài liệu tham khảo 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY